Małopolskie Kuratorium Oświaty

ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
Telefon: (012) 616 02 83
Telefon zaufania: 0667 977 678
Faks: (012) 422 00 80
e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl
www: www.kuratorium.krakow.pl


Delegatura Nowym Sączu


33-300 Nowy Sącz,
ul. Długosza 61
Dyrektor Władysław Ścianek
tel/fax (018) 44-37-270, 44-21-681, 44-35-301


Delegatura w Nowym Targu


34-400 Nowy Targ,
ul. Królowej Jadwigi 1
Dyrektor Bożena Bryl
tel/fax (018) 26-63-362, 26-49-631
 
Delegatura w Tarnowie


33-100 Tarnów,
Al. Solidarności 5-9
Dyrektor Urszula Blicharz
tel/fax (014) 62-10-695, 62-14-073, 62-14-075
 
Delegatura w Wadowicach


34-100 Wadowice,
ul. Mickiewicza 19
Dyrektor Halina Cimer      
tel/fax (033) 823-33-24, 87-31-324, 87-31-498


Materiały dostępne na stronie KO:

  • Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
  • Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla dyrektora szkoły
  • Ocena dorobku zawodowego
  • Zaświadczenie dyrektora szkoły
  • Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
  • Dokumentacja dyrektora ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
  • Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
  • Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  • Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
Telefon: (012) 616 02 83
Telefon zaufania: 0667 977 678
Faks: (012) 422 00 80
e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl
www: www.kuratorium.krakow.pl
Delegatura Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz,
ul. Długosza 61
Dyrektor Władysław Ścianek
tel/fax (018) 44-37-270, 44-21-681, 44-35-301
Delegatura w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ,
ul. Królowej Jadwigi 1
Dyrektor Bożena Bryl
tel/fax (018) 26-63-362, 26-49-631
 
Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów,
Al. Solidarności 5-9
Dyrektor Urszula Blicharz
tel/fax (014) 62-10-695, 62-14-073, 62-14-075
 
Delegatura w Wadowicach
34-100 Wadowice,
ul. Mickiewicza 19
Dyrektor Halina Cimer      
tel/fax (033) 823-33-24, 87-31-324, 87-31-498
Materiały dostępne na stronie KO:

· Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego
· Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla dyrektora szkoły
· Ocena dorobku zawodowego
· Zaświadczenie dyrektora szkoły
· Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
· Dokumentacja dyrektora ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
· Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
· Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
· Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego