Drzewa Parku Oliwskiego
08 maj 2008
Ocena: brak

Temat drzew pojawia się na lekcjach przyrody i techniki. Aby urozmaicić zajęcia, warto przedstawić (lub pokazać) uczniom ciekawe okazy drzew, które rosną w Parku Oliwskim w Gdańsku. Ten artykuł jest krótkim opisem parku i jego wspaniałych roślin.

Czytaj dalej
Moje metody nauczania przyrody
24 lipiec 2006
Ocena: brak

Współczesny nauczyciel powinien być organizatorem procesu nauczania – uczenia się. Jego najważniejszym zadaniem nie powinno być tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim kształtowanie umiejętności, zachowań i postaw, czyli stymulowanie ucznia do stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Metody aktywizujące w nauczaniu przyrody pozwalają na przyswajanie nowej wiedzy, rozwijanie własnych pomysłów, łatwiejsze komunikowanie się, a także uczą dyskusji i podejmowania trudnych decyzji.

Czytaj dalej
Drzewa Parku Oliwskiego
05.08.08, 07:00
Przeczytaj
Moje metody nauczania przyrody
07.24.06, 06:55
Przeczytaj