Konspekt zajęć z języka angielskiego dla kl. III «My funny man»
29 maj 2017
Ocena: brak

Lekcja na temat «My funny man» ma na celu jednoczesne utrwalenie nazw produktów spożywczych oraz części ciała oraz wprowadzenie nazw zbiorów produktów.

Czytaj dalej
Scenariusz zajęć z języka angielskiego dla klasy 4
29 maj 2017
Ocena: brak

Scenariusz zajęć z j. angielskiego dla kl. 4, której głównym celem jest: powtórzenie słownictwa niezbędnego w codziennej komunikacji, powtórzenie podstawowych konstrukcji gramatycznych — użycie czasu present simple oraz kształcenie umiejętności pracy zespołowej.

Czytaj dalej
Scenariusz zajęć z j. angielskiego dla kl. 4
21 maj 2017
Ocena: brak

Scenariusz zajęć z j. angielskiego dla kl. 4, której głównym celem jest: powtórzenie słownictwa niezbędnego w codziennej komunikacji, powtórzenie podstawowych konstrukcji gramatycznych-użycie czasownika ‘to be’ oraz kształcenie umiejętności pracy zespołowej.

Czytaj dalej
Scenariusz lekcji j. angielskiego w gimnazjum z wykorzystaniem piosenki.
16 maj 2017
Ocena: brak

Scenariusz lekcji j. angielskiego w gimnazjum

Czytaj dalej
Opowieść o wiązaniu nici czyli edukacja dialogowa na lekcjach języka angielskiego sposobem na twórczego ucznia
02 maj 2017
Ocena: 5

W edukacji monologowej wiedza postrzegana jest jako stały i obiektywny zbiór wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien (często bezrefleksyjnie) nabyć w procesie edukacji. Znam ten system z autopsji. Wiedza rzeczywista ucznia jest natomiast bardziej systemem zachowywania się różnych znaczeń, niż ich zbiorem. Jej zdobywanie powinno być procesem dynamicznym polegającym na tworzeniu systemu wzajemnie ze sobą powiązanych nici nieustannie rekonstruowanych — «wiązanych» przez ucznia.

Czytaj dalej