Wiosenny obrazek
12 listopad 2009
Ocena: 2

Przedstawiam scenariusz lekcji plastyki w klasie III gimnazjum (dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym). Czas trwania zajęć: 2 godz. lekcyjne.

Czytaj dalej
Sztuka starożytnej Grecji
23 maj 2009
Ocena: brak

Scenariusz lekcji plastyki o sztuce starożytnej Grecji dla klasy I gimnazjum.

Czytaj dalej
Lekcja powtórzeniowa o sztuce baroku i klasycyzmu
23 maj 2009
Ocena: brak

Scenariusz lekcji powtórzeniowej o sztuce baroku i klasycyzmu dla klasy III gimnazjum pod kątem hospitacji diagnozującej z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych.

Czytaj dalej
Muzyka renesansu i jej największe osiągnięcia.
01 marzec 2007
Ocena: brak

Muzyka renesansu i jej najwieksze osiągniecie - polifonia, to scenariusz lekcji muzyki dla uczniów klasy II gimnazjum.

Czytaj dalej
Korelacja muzyki z plastyką w ramach przedmiotu sztuka
02 sierpień 2006
Ocena: brak

Program nauczania sztuki, w skład której wchodzi plastyka i mu­zyka, przeznaczony jest dla nauczyciela uczącego dziecko z upo­śledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. W trzecim etapie kształcenia zakłada on kontynuację i poszerzenie umiejętności oraz wiedzy zdobytej w szkole podstawowej.

Czytaj dalej

Wiosenny obrazek
11.12.09, 17:17
Przeczytaj
Sztuka starożytnej Grecji
05.23.09, 16:38
Przeczytaj