Konkurs ekologiczny
25 kwiecień 2007
Ocena: brak

Proponowany konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III gimnazjum. Tematyka obejmuje wiedzę z ekologii, ochrony środowiska oraz obszarów i obiektów prawnie chronionych woj. podkarpackiego (szczególnie Dukielszczyzny). Konkurs kształtuje właściwe postawy wobec środowiska naturalnego oraz uwrażliwia na piękno przyrody. 3 najlepszych uczniów reprezentuje szkołę w Gminnym Konkursie Ekologicznym

Czytaj dalej
Trąba powietrzna - zestaw pytań.
16 czerwiec 2006
Ocena: brak

Prezentowany referat i zadania są dobrym pomysłem na podsumowanie lekcji geografii lub jako pytania konkursowe z zakresu wiedzy o żywiołach.

Czytaj dalej
Rośliny naszych lasów - poznać je i ochraniać
01 czerwiec 2006
Ocena: brak

Rozpoznać i nazwać gatunek drzewa, krzewu lub rośliny zielnej – któż z nas nie chciałby posiadać tej umiejętności. Najlepszą formą jej opanowania są oczywiście zajęcia w terenie, podczas których można poznawać rośliny w ich naturalnym środowisku. Prezentowany scenariusz przedstawia jedną z wielu możliwych wersji przeprowadzenia takich zajęć z uczniami np. w ramach zajęć koła LOP.

Czytaj dalej
Gdzie zlokalizować osiedlowy parking?
29 maj 2006
Ocena: brak

Prezentuję scenariusz lekcji, związanej z obchodami Dnia Ziemi – 22 kwietnia. Można go wykorzystać na godzinie do dyspozycji wychowawcy. Scenariusz realizuje tematykę związaną z edukacją ekologiczną. Zajęcia angażują wszystkich uczniów i kształcą umiejętność pracy w grupach.

Czytaj dalej
Oszczędzamy nasze środowisko.
06 luty 2006
Ocena: brak

Edukacja ekologiczna powinna uświadamiać, że każdy człowiek jest „ ekoobywatelem”, gdyż niezależnie od zawodu i miejsca zamieszkania żyje w określonym środowisku i czy tego chce, czy nie problemy środowiska kształtują warunki bytu.
Proces kształcenia i wychowania ekologicznego musi rozpoczynać się już od najmłodszych lat, aby dziecko wzrastało w świadomości roli środowiska w życiu człowieka i odpowiedzialności za jego ochronę.

Czytaj dalej