Procentowe porównania, procentowe zmiany
20 lipiec 2010
Ocena: brak

Przesyłam Państwu konspekt lekcji matematyki do realizacji w klasie I pt. «Procentowe porównania, procentowe zmiany.»

Czytaj dalej
Konspekt lekcji matematyki - Ciąg arytmetyczny i geometryczny - rozwiązywanie zadań
20 lipiec 2010
Ocena: brak

Przesyłam Państwu konspekt lekcji matematyki do realizacji w klasie II pt. Ciąg arytmetyczny i geometryczny - rozwiązywanie zadań. Konspekt zawiera komplet załączników pomocnych w realizacji lekcji oraz kartę samooceny ucznia.

Czytaj dalej
Projektujemy pudełko na prezent
30 maj 2010
Ocena: brak

Poniżej przedstawiam konspekt lekcji dla klasy II dotyczący kształcenie umiejętności dostrzegania kształtów brył (graniastosłupów i ostrosłupów) w otaczającej rzeczywistości.

Czytaj dalej
Ile układ równań może mieć rozwiązań?
28 maj 2010
Ocena: brak

Jest to scenariusz lekcji w klasie drugiej gimnazjum. Uczeń zna obie metody rozwiązywania układów równań (metodę podstawiania i przeciwnych współczynników), na tych zajęciach poznaje możliwą liczbę rozwiązań układu równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą. Wprowadzone jest tez pojęcie układu równań oznaczonego, nieoznaczonego i sprzecznego. Uczniowie pracując w grupach, rozwiązują po 3 przykłady układów równań i wyciągają odpowiednie wnioski dotyczące liczby rozwiązań. Zatem uczą się na podstawie własnych obserwacji, a na podstawie przeprowadzonych obliczeń wyciągają wnioski.

Czytaj dalej
Wokół figur geometrycznych — lekcja z wykorzystaniem SPE.
28 maj 2010
Ocena: brak

Jest to scenariusz lekcji w klasie III gimnazjum podsumowujący dość rozlegle temat figur geometrycznych — ich własności, pola figur, twierdzenie Pitagorasa. Lekcja polega na rozwiązaniu testu, który nauczyciel przygotował dla uczniów na Szkolnej Platformie Edukacyjnej (SPE). W ten sposób uczniowie mają okazję rozwiązać test, ale w innej formie — na komputerze, a nie w wersji papierowej. Myślę, że w ten sposób chętniej zabiorą się do tej pracy. Test składa się z 10 zadań, później następuje ich omówienie, wskazanie poprawnych odpowiedzi, wyjaśnienie wątpliwości. Jest to interesujące połączenie nauki z formą zabawy, poznawania innych sposobów edukacji.

Czytaj dalej