Siatki graniastosłupów. Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa. — lekcja matematyki w kl. II gimnazjum
16 maj 2011
Ocena: brak

Scenariusz lekcji matematyki w kl. II gimnazjum dla nauczycieli pracujących na podręcznikach GWO «Matematyka z plusem» z zastosowaniem komputera oraz płyty z ćwiczeniami interaktywnymi.

Czytaj dalej
Konstrukcja okregu wpisanego i opisanego na wielokatach — powtórzenie wiadomości
01 październik 2010
Ocena: brak

Przedstawiam konspekt lekcji jaką przeprowadziłam z uczniami w celu zaprezentowania im możliwości programu GeoGebra. Lekcje przeprowadziłam ze względu na liczebność klasy w dwuosobowych grupach. Uczniowie bardzo angażowali się w prowadzoną lekcję wykonując kolejne czynności. Wyrazili chęć cześciej prowadzonych w ten sposób lekcji.

Czytaj dalej
Rozwiązywanie układów równań w zadaniach z treścią
30 wrzesień 2010
Ocena: brak

Poniższy scenariusz dotyczy lekcji jaką przeprowadziłam w II klasie Gimnazjum, gdy uczniowie znali juz metodę podstawiania. Umiejętność jaką posiedli musieli teraz wykorzystac do rozwiązywania zadań z treścią.

Czytaj dalej
Budowa i rodzaje graniastosłupów — omówienie cech charakterystycznych
30 wrzesień 2010
Ocena: brak

Jest to scenariusz lekcji przeprowadzonej w klasie II Gimnazjum. W klasie Integracyjnej praca z dziećmi wymaga więcej uwagi od nauczyciela oraz dostosowania wymagań na każdym poziomie pracy.

Czytaj dalej
Konspekt lekcji matematyki — Średnia ważona, mediana i moda
20 lipiec 2010
Ocena: brak

Przesyłam konspekt lekcji matematyki do realizacji w klasie II pt. Średnia ważona, mediana i moda.

Czytaj dalej