WYCIECZKA JAKO SPOSÓB ZDOBYWANIA WIEDZY — lekcja w terenie
23 luty 2010
Ocena: brak

W nowoczesnym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych wzrasta rola wycieczek szkolnych, szczególnie wycieczek programowych, które mają na celu nie tylko uzupełnienie realizowanego programu nauczania ale również ćwiczenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.
Wdrażanie uczniów do udziału w wycieczkach polega m.in. na:

  1.  kształceniu nawyku skupiania uwagi w terenie;
  2.  kształceniu umiejętności spostrzegania i obserwowania;
  3.  rozwijaniu umiejętności dostrzegania współzależności organizmów i zjawisk;
  4.  przyzwyczajaniu uczniów do stałego pamiętania o celu wycieczki i do konsekwentnego, systematycznego jego realizowania (...);
  5.  rozwijaniu wrażliwości na piękno przyrody.

W dniach 1 – 3 czerwca 2005 roku odbyła się wycieczka programowo – turystyczna do Kotliny Kłodzkiej, w której uczestniczyło 32 uczniów i 3 opiekunów. Jednym z głównych założeń wyjazdu było wykonanie zadań z biologii, geografii i matematyki przygotowanych przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. W przygotowanie i opracowanie zadań włączyli się: mgr Małgorzata Rojowska (nauczyciel matematyki), mgr Janusz Mońka (nauczyciel geografii) i mgr Agnieszka Król (nauczyciel biologii, jak również koordynator pracy nad zadaniami w czasie wyjazdu).

Czytaj dalej
Test z ochrony powietrza
05 maj 2006
Ocena: brak

Test przeznaczony jest dla uczniów klasy IV Technikum Ochrony Środowiska. Jest testem tematycznym, przeznaczonym do sprawdzenia u uczniów stopnia opanowania umiejętności opisanych w standardach wymagań egzaminacyjnych dla zawodu technik ochrony środowiska. Test składa się z 30 pytań , które uczniowie powinni rozwiązać w ciagu 30 minut.

Czytaj dalej