Sprawdzian ze środowiska społeczno-przyrodniczego — koniec kl.1
30 czerwiec 2010
Ocena: brak

Przed końcem roku szkolnego, zanim zaczniemy pisać końcoworoczne oceny opisowe, przeprowadzamy przekrojowe sprawdziany. Proponuję taki sprawdzian ze środowiska społeczno-przyrodniczego dla klasy I (dokładałam do niego "kserówkę" dotyczącą bezpieczeństwa na drodze).

Czytaj dalej
Organizmy żywe i ekologia środowiska
09 maj 2010
Ocena: brak

Konkurs Wiedzy Przyrodniczej opracowano z okazji «Dnia Ziemi». Przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI. Składa się z dwoch etapów- organizmy żywe i ekologia w formie testu jednokrotnego wyboru oraz zadań praktycznycznych. Zadania komputerowe to zadania z płyt CD dołączonych do podręczników.

Czytaj dalej
Konkurs ,, Znam las''
03 maj 2010
Ocena: brak

Konkurs ten przeprowadziłam w klasie pierwszej na zakończeniu cyklu zajęć poświęconych mieszkańcom lasu oraz ochronie tego ekosystemu. Dzieci pracowały w zespołach trzyosobowych. Odpowiedzi zapisywały na kartach pracy.

Czytaj dalej
Test z przyrody dla dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (klasa 6 szkoły podstawowej)
30 listopad 2009
Ocena: brak

Pomimo, że z podręcznikiem do przyrody do klasy 6 szkoły specjalnej pracowało mi się bardzo dobrze, to brakowało mi testów do sprawdzania wiedzy uczniów. Mam nadzieję, że poniższy test stanie się dla nauczycieli pomocą lub wskazówką.

Czytaj dalej
Struktura organizmów a ich środowisko życia
18 kwiecień 2008
Ocena: brak

Przedstawiam państwu test, który sprawdza wiadomości uczniów klasy III gimnazjum o komórkowej budowie organizmów, tkankach roślinnych i zwierzęcych. Test został napisany w oparciu o podręcznik Biologia III. Jedność i różnorodność świata żywego, autorstwa Barbary Klimuszko, wydawnictwo ŻAK. Publikacja testu w portalu internetowym Literka jest jednym z punktów realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Czytaj dalej