Program zajęć wyrównawczych dla klasy IV «Yes, you can».
19 czerwiec 2017
Ocena: brak

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy IV «Yes, you can».

Czytaj dalej
Kartkówka ze znajomości nazw liter alfabetu angielskiego
30 maj 2017
Ocena: brak

Kartkówka ze znajomości nazw liter alfabetu angielskiego dla wielu uczniów może stanowić dobrą motywację do przyswojenia tej istotnej umiejętności. Kartkówka przeznaczona jest dla uczniów szkoły podstawowej i nie wymaga znajomości symboli fonetycznych.

Czytaj dalej
Kartkówka z czasów teraźniejszych Present Simple i Contionous
30 maj 2017
Ocena: brak

Kartkówka z czasów teraźniejszych przeznaczona jest dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej. Sprawdza umiejętność posługiwania się oboma czasami i rozróżniania ich.

Czytaj dalej
Kartkówka z czasowników «to be» i «have got» dla kl. IV
29 maj 2017
Ocena: 5

Kartkówka sprawdza znajomość i umiejętność posługiwania się czasownikami «to be» i «have got». Jest przeznaczona dla uczniów klasy IV.

Czytaj dalej
Test — Czynności — Klasa 3 SP — New English Adventure
08 maj 2017
Ocena: brak

Test dla uczniów klasy 3 szkoły podstawowej, sprawdzający znajomość nazw czynności oraz czasu Present Continuous. Test oparty jest na bazie podręcznika New English Adventure 3, wydawnictwo Pearson.

Czytaj dalej