Program ekologiczny «Od najmłodszych lat sprzątamy świat»
03 kwiecień 2018
Ocena: 2
  • Program ekologiczny «Od najmłodszych lat sprzątamy świat» #1 - Pobierz...
Czytaj dalej
PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
02 wrzesień 2017
Ocena: brak

PROGRAM INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZENNICY Z AFAZJĄ (drugi etap edukacyjny)

Czytaj dalej
Radość tworzenia.
05 styczeń 2017
Ocena: brak

Opracowując program nauczania z zajęć koła plastycznego dla II etapu edukacyjnego miałam na uwadze przygotowanie ucznia do świadomego odbioru sztuki. Rozwijając swój własny artystyczny świat, młody człowiek tworzy, organizuje życie kulturalne w szkole. W ten sposób przyczyniam się do rozwoju zainteresowań podopiecznych, jak i dbam o szeroko pojęte życie artystyczne wśród uczniów całej szkoły.

Czytaj dalej
Gry edukacyjne w kształtowaniu kompetencji szkolnych.
09 październik 2016
Ocena: brak

Kształtowanie kompetencji szkolnych  poprzez wykorzystanie gier dydaktycznych wśród uczniów z dysfunkcją słuchu uczęszczających do klas młodszych szkoły podstawowej.

Czytaj dalej