PSO język angielski szkoła podstawowa
25 kwiecień 2013
Ocena: brak

Chciałabym podzielić się z Państwem przykładowym PSO z języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Czytaj dalej
Bielsko-Biała w Beskidach ~ Moja Mała Ojczyzna
07 luty 2012
Ocena: brak

Realizacja programu «Bielsko-Biała w Beskidach ~ Moja Mała Ojczyzna» powinna stworzyć możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym własnego regionu, poznania jego historii, folkloru. Zakłada też poznanie specyfiki naszego kraju, jego symboli i wartości narodowych a także jego związku z Europą. Ma on uczyć szacunku dla kultury rodzimej i środowiska naturalnego, kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu, a wreszcie społeczności międzynarodowej.

Program ten ma na celu uświadomienie dzieciom wartości własnego dziedzictwa regionalnego i rodzinnego, ucząc jednocześnie narodowego i europejskiego patriotyzmu. Powstał, aby uczeń naszej szkoły, poznając otaczający świat wczorajszy i dzisiejszy w wielu wymiarach, wiedział, że uczy się o swojej Małej Ojczyźnie, o Bielsku-Białej, o rodzinie, o sobie samym.

Czytaj dalej
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego na II poziomie edukacji
21 kwiecień 2011
Ocena: 2

Przedstawiam opracowane przeze mnie we wrześniu wymagania edukacyjne i zasady oceniania z wychowania fizycznego oparte na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

Publikacja w Literce jest jednym z elementów realizacji mojego PRZ

Czytaj dalej
Przedmiotowy System Oceniania z Języka Polskiego — Ocenianie punktowe
27 maj 2010
Ocena: brak

Chciałabym się podzielić z opracowanym przeze mnie Przedmiotowym Systemem Oceniania z Języka Polskiego. Jest to system oceniania punktowego.

Czytaj dalej
Przedmiotowy System Oceniania z Języka Polskiego - Ocenianie punktowe
21 maj 2010
Ocena: brak

Przedmiotowy Punktowy System Oceniania z języka polskiego w klasach IV — VI szkoły podstawowej, czyli za co i kiedy uczeń może dostać ocenę na języku polskim.

Czytaj dalej