Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego. Gimnazjum
21 marzec 2017
Ocena: brak

System powstał w oparciu o wytyczne zawarte w aktualnych uregulowaniach prawnych. Stanowi on propozycję do modyfikowania i wykorzystania przez nauczycieli wychowania fizycznego, szczególnie tych z krótkim stażem pracy zawodowej

Czytaj dalej
Kryteria oceniania z informatyki
24 maj 2010
Ocena: brak

Kryteria oceniania z informatyki na poszczególne stopnie.

Czytaj dalej
Regulamin oceniania z matematyki
13 kwiecień 2010
Ocena: 5

REGULAMIN OCENIANIA Z MATEMATYKI

Czytaj dalej
PSO z informatyki
11 sierpień 2009
Ocena: brak

Przedstawiam PSO z informatyki, który obowiązywał w roku szkolnym 2008/09 w Zespole Szkół w Trzciance.

Czytaj dalej
Karta pomiaru sprawności fizycznej
13 maj 2008
Ocena: brak

W swojej pracy nauczyciela wychowania fizycznego przestrzegam określonych norm i zasad, które zawarte są w kryteriach oceniania.
Kryteria te są znane uczniom, aby aktywnie i świadomie uczestniczyli w procesie dydaktyczno-wychowawczym.W szczególności jednak biorę pod uwagę: postawę ucznia, stosunek do wychowania fizycznego, jego zaangażowanie oraz uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych. Zwracam również uwagę na pewne dyspozycje uczniów, ich stan zdrowia i samopoczucie, podchodząc do każdego z uczniów indywidualnie.
Ponieważ na przestrzeni lat obserwuję ogólny spadek poziomu sprawności fizycznej dzieci, postanowiłam opracować kartę pomiaru rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów. Karta ta była i jest mi pomocna w ocenie sprawności, jest doskonałym bodźcem motywującym do doskonalenia własnych umiejętności, sposobu kontrolowania ich i samooceny.

Czytaj dalej