Kryteria oceniania
23 maj 2016
Ocena: 5

Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Czytaj dalej
Historia regionu łódzkiego. Program edukacyjny dla szkół gimnazjalnych.
28 maj 2013
Ocena: brak

Wstęp

Program edukacyjny ,, Historia regionu łódzkiego ‘’ przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych.
Podczas mojej pracy w szkolnictwie dostrzegłam zainteresowanie nie tylko,, wielką historią ‘’.
Uczniowie chętnie dzielili się ze mną relacjami, wspomnieniami członków rodziny będącymi świadkami ważnych wydarzeń historycznych. Rodziły się pytania związane z historią najbliższej okolicy w dawnych czasach.
Widząc to zainteresowanie rozpoczęłam rozszerzać realizowane zagadnienia związane z historią regionalną w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy, podczas wycieczek czy lekcji muzealnych.
Program historii regionalnej bazuje na moich dotychczasowych doświadczeniach jest jednak rozszerzony o treści pozwalające uzupełnić obraz historii ,, małej ojczyzny«
Jak wszyscy wiemy, edukacja w gimnazjum jest to szczególny czas w życiu młodego człowieka. To okres budowy własnego systemu wartości, poszukiwania własnej tożsamości, Młody człowiek oczekuje akceptacji i ważne jak nigdy dotąd, staje się poczucie przynależności do grupy społecznej. Myślę, że na tym etapie edukacyjnym, rozbudzanie więzi z ojczystym regionem powinno zajmować szczególne miejsce. Pomaga uświadomić młodemu człowiekowi naturalną przynależność do lokalnego środowiska.
Przemiany demokratyczne stworzyły wielkie możliwości dla aktywnych i kreatywnych obywateli. Mogą oni kształtować według swoich oczekiwań ,, małą ojczyznę’’. Z tym wiąże się ważne zadanie dla szkół – wychować obywateli świadomych dziedzictwa i odpowiedzialności na nich spoczywającej.

Charakterystyka programu.
Realizowany będzie podczas dwuletniego cyklu ( jedna godzina tygodniowo) na zajęciach dodatkowych. Na realizację programu przewidziano 110 godzin.
Struktura programu:
I – Poznajmy swój region.
II – Wstęp do badań historycznych. Historia nam najbliższa.
III — Początki osadnictwa
IV- Wielokulturowość.

V — Czas walki o niepodległość.

VI — II wojna światowa.

VII — Powojenne czasy.

Czytaj dalej
Program zajęć koła regionalnego w gimnazjum
06 luty 2012
Ocena: brak

Program napisałam dla uczniów w gimnazjum, którzy zainteresowani są problematyką swojego miasta i regionu.

Czytaj dalej
Plan godzin wychowawczych w klasie 1 gimnazjum
14 grudzień 2011
Ocena: brak

Plan godzin wychowawczych w przejrzysty sposób prezentuje tematykę godzin wychowawczych, cele i ścieżki edukacyjne które podczas tych lekcji powinny byc zrealizowane.

Czytaj dalej
Projekt współpracy ze szkoła zagraniczną - język angielski
26 maj 2010
Ocena: brak

Przedstawiam propozycję projektu krótkiej współpracy ze szkołą zagraniczną. Moim celem było stworzyć taki projekt, który mógłby zachęcić uczniów do użycia języka obcego w komunikacji z rówieśnikami. Muszę przyznać, że też zachęcam do współpracy nauczycieli innych przedmiotów w realizacji tego typu projektów.

Czytaj dalej