Program autorski ''Muzyczne fantazje''
26 maj 2008
Ocena: brak

Program autorski "Muzyczne fantazje" jest programem przewidzianym do realizacji w klasach IV, V, VI szkoły podstawowej. Jego celem jest rozwijanie u dzieci umiejętności słuchania utworów muzycznych (tak, aby był to proces aktywny,angazujący sferę intelektualną, emocjonalną i zmysłową),rozwijanie zdolności(nie tylko muzycznych),dązenie do otwartości i spontaniczności,poznawanie swoich mozliwości,obcowanie ze światem fantazji i zabaw.Wszystko po to,aby wychować wrazliwą młodziez.

Czytaj dalej
Metoda sześciu myślących kapeluszy Edwarda De Bono
16 kwiecień 2008
Ocena: brak

Jedną z najbardziej znanych metod twórczych Edwarda de Bono jest metoda "myślących kapeluszy". Autor zauwazył, ze człowiek rozwiązując problemy siega po rózne narzędzia myslenia. wyciagając z tego wnioski autor przypisał sześciu róznym sposobom myslenia sześć kolorowych, myslowych kapeluszy. W kazdym kapeluszu, w zalezności od koloru mysli się nieco inaczej. Metoda ta polega na kierowaniu mysleniem utrzymującym uwage na konkretnych aspektach zagadnienia i na pewnych typach myslenia.

Czytaj dalej
Wychowanie w rodzinie a wychowanie w przedszkolu
13 kwiecień 2008
Ocena: brak

Dziecko rozwija się zarówno psychicznie, jak i fizycznie, przede wszystkim w procesie wychowania. Wychowanie kształtuje, przyśpiesza rozwój poszczególnych procesów psychicznych i cech osobowości. Oddziaływanie wychowawcze rodziny dokonuje się w toku życia codziennego. Efekty tego oddziaływania zależą w dużej mierze od: struktury rodziny, sposobu pełnienia przynależnych ról przez jej członków oraz stopnia uświadomienia sobie przez rodziców wychowawczej roli rodziny wobec dziecka.
Bardzo istotną sprawą jest, iż proces wychowania i kształtowania osobowości dziecka jest procesem długotrwałym, wieloletnim i nade wszystko wymaga systematyczności i konsekwencji kierowania dzieckiem w sposób jednolity tak w domu, jak i w przedszkolu. W przeciwnym wypadku, jeśli oddziaływania rodziców i nauczyciela nie są uzgodnione lub sprzeczne ze sobą, nawet najbardziej słuszne zabiegi wychowawcze nie będą odnosić rezultatów.

Czytaj dalej
Jak zaszczepić w dziecku miłość do zwierząt.
01 kwiecień 2008
Ocena: brak

Kochajmy zwierzęta, Nieśmy pomoc zwierzętom, Ochraniajmy słabe, bezdomne czworonogi- to słowa, slogany, które każdy zna już od dzieciństwa. Jednak w życiu zbyt rzadko realizujemy czynami te piękne hasła.
Co zrobić, jak postępować, aby zaszczepić w dzieciach miłość i szacunek do zwierząt w taki sposób, aby aktywnie włączały się w pomoc bezdomnym czworonogom.

Czytaj dalej
Kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich u dzieci 6-letnich i w młodszy
31 marzec 2008
Ocena: 2

Do napisania mojej propozycji programu wychowawczego skłoniły mnie dwa względy. Po pierwsze myślę, że warto już od najwcześniejszych lat wpajać dzieciom ogólnoludzkie zasady postępowania, uczyć prawidłowo reagować na różne sytuacje. Wszak psychologia dowodzi, że małe dzieci są niezwykle chłonne wiedzy i doświadczeń. Wiele rzeczy, faktów i stanów przyjmują jako naturalne, a my (nauczyciele, rodzice) stanowimy w tym okresie ich życia niepodważalny autorytet.
Po drugie, sfera wychowawcza jest w szkołach traktowana nieco po „macoszemu” w porównaniu z tym, ile czasu i środków przeznacza się na to, aby uczniowie opanowali wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania umysłowego. Dlatego w miarę możliwości, warto rozszerzać i pogłębiać treści związane z wychowaniem.
Przedstawiony poniżej program jest propozycją na to, aby uwrażliwić dzieci na innych ludzi, aby dostrzegały siebie i innych nie jako przedmioty lecz podmioty wzajemnych interakcji.

Czytaj dalej