Wpływ zabawy na rozwój dziecka z wadą słuchu w przedszkolu
23 sierpień 2018
Ocena: brak

Praca dyplomowa — PORTFOLIO

Czytaj dalej
Praca z uczniem z Zespołem Aspergera w szkole podstawowej
29 maj 2017
Ocena: brak

Zapraszam do zapoznania się z moją pracą nt. Zespołu Aspergera i próbami pracy z uczniem z tą dysfunkcją w szkole podstawowej.

Czytaj dalej
«Budowanie systemu językowego u dziecka dwujęzycznego z zaburzeniami funkcji lewej półkuli mózgu».
02 marzec 2017
Ocena: brak

W swojej pracy chciałabym przedstawić propozycję programu budowania systemu językowego – stymulowania rozwoju języka polskiego u dziecka dwujęzycznego, wychowującego się w rodzinie mieszanej (mama Irlandka, tata Polak). Ana ma obecnie 4 lata, mieszka w Irlandii, od 5 miesięcy jest poddana intensywnej «terapii domowej» metodą krakowską.

Czytaj dalej
Opis i analiza przypadku wychowawczego i edukacyjnego w bibliotece szkolnej — Wpływ organizowania konkursów bibliotecznych na czytelnictwo w szkole podstawowej.
21 maj 2013
Ocena: brak

Praca powstała na potrzeby mojego awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz by wzbogacić mój warsztat pracy. Pragnęłabym ją opublikować w celu podzielenia się swoim doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami.

Czytaj dalej
Dzieci ryzyka dysleksji
05 marzec 2013
Ocena: brak

Pierwsze objawy dysleksji u uczniów w klasach I — III szkoły podstawowej

Czytaj dalej