Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2018-07-22 23:59:20

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe.

Plan Rozwoju Zawodowego

 

 

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy

nauczyciela dyplomowanego

 

 

 

Imię i nazwisko: mgr Paweł Piskulski

Miejsce pracy:  Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Lucjana Cylkowskiego w Gdyni

Nauczany przedmiot: Wychowanie Fizyczne, zajęcia komputerowe

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015r.

Czas trwania stażu: 01.09.2015r. – 31.05.2018 r.

Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Stopień awansu zawodowego z mocy prawa: nauczyciel mianowany

 

Cele:

 1. 1.     Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podwyższenia jakości swojej pracy, a tym samym  pracy szkoły.
 2. 2.     Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

 

 

 

§8. ust. 2, pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

 

 

 

Lp.

 

Zadanie

Formy realizacji

Termin realizacji

Dowody realizacji

1.

Podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego.

 • § Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
 • § Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych  i szkoły (udział
  w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących,  konferencjach).
 • § Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki oraz wychowania poprzez studiowanie fachowej literatury oraz korzystanie z Internetu jako źródła informacji.

Cały okres stażu

 • § Dyplomy
 • § Potwierdzenia
 • § Zaświadczenia

 

2.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli

 

 • § Obserwacja, konsultacje, omawianie zajęć

Cały okres stażu

 • § Notatki własne

 

3.

Wzbogacanie własnego warsztatu pracy, przygotowanie środków dydaktycznych .

 

 • § Budowanie bazy materiałów
  i pomocy dydaktycznych.
 • § Dbanie o wygląd i porządek na sali gimnastycznej i boisku szkolnym.
 • § Opieka nad pracownią komputerową oraz internetowym centrum multimedialnym.
 • § Nadzór nad sprzętem sportowym.
 • § Starania o zakup nowego
  i wymiana zużytego sprzętu sportowego oraz komputerowego.
 • § Aktualizacja aplikacji zainstalowanych na sprzęcie komputerowym szkoły.

 

Cały okres stażu

 • § Bibliografia przeczytanych pozycji
 • § Sprawozdania
  z działań

 

4.

Poznawanie i zaspokajanie potrzeb szkoły

 • § Wypełnianie obowiązków powierzonych przez Dyrektora.
 • § Współpraca z SU.

 

 

Cały okres stażu

 • Dokumentacja podjętych działań

5.

Opracowywanie rocznych planów pracy na dany rok szkolny.

 • § Opracowywanie przedmiotowych standardów oceniania oraz programów

zajęć pozalekcyjnych kół zainteresowań.

IX 2015

IX 2016

IX 2017

 • § Standardy oceniania
 • § Programy zajęć pozalekcyjnych

 

6.

Samoocenianie własnej pracy.

 • § Ocenianie skuteczności własnych działań.
 • § Modyfikowanie metod pracy
   z uczniami poprzez analizę wyników.

Cały okres stażu

 • § Przykładowe testy sprawnościowe dla uczniów

 

 

 

§8. ust. 2, pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 

Lp.

 

Zadanie

Formy realizacji

Termin realizacji

Dowody realizacji

1.

Wykorzystywanie technologii komputerowej podczas awansu zawodowego.

 • § Wyszukiwanie w Internecie informacji nt. awansu zawodowego.
 • § Korzystanie ze stron internetowych MEN oraz Kuratorium Oświaty.
 • § Dokumentowanie przebiegu stażu w formie elektronicznej.
 • § Wyszukiwanie w Internecie kursów oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje.

Cały okres stażu

 • Teczka awansu w formie elektronicznej
 • Baza adresów Internetowych

2.

Wykorzystywanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej.

 • § Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych różnych ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !