Edukacja matematyczna - jak pomóc dziecku, żeby poradziło sobie z trudnościami (przedszkole, klasy 0-1)

Prowadzący: Małgorzata Skura oraz Michał Lisicki

Termin: 23 maja 2016r. (poniedziałek)

Koszt: 250 zł

Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Godziny:  09:00 — 17:00

Czas trwania: 10 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA:

Nauczyciele przedszkoli i klas 0-3 oraz specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej

CEL SZKOLENIA:

1. Zapoznanie ze specyfiką rozwoju myślenia matematycznego dzieci.
2. Prezentacja koncepcji J. Brunera (teoria reprezentacji umysłowych) oraz jej adaptacji na potrzeby planowania edukacji matematycznej dzieci.
3. Zapoznanie z przyczynami trudności dzieci w uczeniu się matematyki.
4. Zapoznanie z metodami rozwijania myślenia matematycznego dzieci oraz uczenia ich podstawowych pojęć matematycznych.
5. Zapoznanie ze sposobami  pomocy dziecku z nadmiernymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

Przewidywane efekty szkolenia:

1. Umiejętność planowania i organizowania zajęć z edukacji matematycznej w przedszkolu oraz klasach 0-3.
2. Umiejętność rozpoznawania zachowań dzieci, które mogą świadczyć o nadmiernych trudnościach w uczeniu się matematyki.
3. Umiejętność prowadzenia zajęć, które mogą pomóc zmniejszyć trudności w uczeniu się matematyki.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawowe informacje o rozwoju myślenia matematycznego u dzieci
a)    czym jest myślenie matematyczne?
b)    specyfika myślenia matematycznego: od rozumienia relacji na poziomie konkretnym po symboliczne reprezentacje
c)    zależności między typami myślenia matematycznego
- Teoria reprezentacji umysłowych J. Bruneta
- Zakresy rozwoju myślenia matematycznego
a)    od dostrzegania regularności po dostrzeganie algorytmów (rytmy)
b)    od dobierania obiektów w pary, po tworzenie zbiorów i podzbiorów (klasyfikowanie)
c)    od orientacji w schemacie własnego ciała, po wyznaczanie kierunków na kartce (orientacja w przestrzeni)
d)    od dostrzegania zdarzeń, po rozumienie wpływu zmiennych (myślenie przyczynowo — skutkowe)
e)    rozwój operacyjnego myślenia w różnych zakresach
f)     integracja różnych aspektów liczby naturalnej
- Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki u dzieci
- Mechanizmy uczenia się w edukacji matematycznej
- Rola zabawy w edukacji matematycznej

Więcej informacji na stronie http://www.cwro.edu.pl/

Zapraszamy!!!