Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle prawa oświatowego

Prowadzący: Romuald Ponczek

Termin: 11 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)

Koszt: 150 zł

Miejsce szkolenia: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa

Godziny:  09:00 — 14:00

Czas trwania: 6 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do specjalistów, nauczycieli przedszkoli oraz różnych typów szkół i placówek oświatowych.
 
CEL SZKOLENIA:

Poszerzenie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej dotyczącej rozwiązań prawnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opanowanie umiejętności posługiwania się i stosowania, odpowiednich do potrzeb, przepisów prawa oświatowego.


1. Ogólne zasady tworzenia prawa, w tym oświatowego.
2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (podstawy prawne).
3. Stan zatrudnienia i kwalifikacje specjalistów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
4. Zakresy zadań specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
6. Dokumentacja prowadzonych zajęć specjalistycznych.

Uwaga: W trakcie zajęć przewiduje się dyskusję, komentarze i kazuistykę do omawianych problemów. Ponadto uczestnicy otrzymają uaktualniony wykaz podstaw prawnych do opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Więcej informacji na stronie http://www.cwro.edu.pl/

Zapraszamy!!!