Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2013-05-31 23:44:09

Poniżej przedstawiam swój plan rozwoju zawodowego. Trzy lata minęły bardzo szybko, jeszcze tylko sprawozdanie i weryfikacja przed komisją! Trzymajcie kciuki

                                                                                                                                      

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

Imię i nazwisko: Katarzyna Proszczuk

Miejsce pracy: Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Choroszczy

Stanowisko: nauczyciel matematyki

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 r.

Data zakończenia stażu: 31 maja 2013 r.

Cele stażu: poszerzanie zakresu wiedzy,

doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu

 uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania,

zaspakajania ich potrzeb i zainteresowań,

 podniesienie jakości pracy szkoły,

doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej z młodzieżą

w kierunku kształtowania postaw prozdrowotnych,

doskonalenie kompetencji w zakresie pracy wychowawczej,

 uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia

awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

 

Lp.

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego

Termin realizacji

Potwierdzenie realizacji określonego działania

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Udokumentowanie realizacji planu.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

wrzesień 2010

 

wrzesień 2010

wrzesień 2010

na bieżąco

czerwiec 2013

plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji

2.

Skonstruowanie programu naprawczego po egzaminie w oparciu o analizę wyników egzaminacyjnych.

wrzesień 2011

zaświadczenie dyrektora, program w załączeniu

3.

Zapoznanie się i wdrożenie programu wychowania prozdrowotnego.

styczeń 2011 r. – marzec 2011r.

program, protokoły, sprawozdanie z realizacji

4.

Poznanie metod aktywizujących (w szczególności metody projektów) i wykorzystanie ich w codziennej pracy.

październik 2010

notatki, literatura, scenariusze zajęć, opracowany projekt i sprawozdanie z jego realizacji,

5.

Opracowywanie w zespołach zadaniowych podstawowych dokumentów regulujących pracę placówki.

wg potrzeb

okres stażu

zaświadczenie dyrektora

6.

Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców.

min. 4 razy w okresie stażu

wpis w dzienniku klasy, lista obecności

7.

Przygotowywanie uczniów do konkursów międzyszkolnych i ogólnopolskich.

okres stażu

potwierdzenie udziału

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !