Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Znaczenie współczynników funkcji liniowej

Data dodania: 2013-05-09 09:58:16

Przedstawiam scenariusz lekcji realizowany w klasie III gimnazjum do działu funkcje.

Temat: Znaczenie współczynników funkcji liniowej.

Kompetencje (umiejętności kluczowe)

 • twórcze rozwiązywanie problemu
 • umiejętność pracy w grupie
 • skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach
 • sprawne posługiwanie się komputerem

Cele

Uczeń:

 • potrafi obsługiwać program komputerowy FNGraph
 • przeprowadza analizę sytuacji matematycznej i wyciąga wnioski
 • formułuje wnioski na podstawie przeprowadzonego rozumowania

Środki dydaktyczne

 • komputery i program FNGraph
 • rzutnik multimedialny
 • karty z treścią zadań

Metody

 • praca z programem komputerowym
 • stawianie i rozwiązywanie problemów

Formy

 • praca w grupach

Przebieg lekcji

1. Czynności wstępne : sprawdzenie obecności, przydzielenie miejsc przy komputerach.

2. Pogadanka wstępna, przypomnienie wiadomości o funkcji liniowej.

3. Uruchomienie programu FNGraph i zaznajomienie uczniów jego obsługą.

4. Rozdanie uczniom kart z zadaniami. Przystąpienie do rozwiązania zadania 1.

Zadanie 1. W jednym układzie współrzędnych narysuj wykresy podanych funkcji liniowych:

Grupa I       a =……
Grupa II a = ……
Grupa III a =…….
Grupa IV a =…..
y = 2x
y = 3x
y = -4x
y = -1/2x
y = 2x+2
y =3x+1
y = -4x+2
y = -1/2x+3
y = 2x-3
y= 3x-2
y = -4x-3
y = -1/2x-1
y = 2x+1
y= 3x+2
y = -4x+1
y = -1/2x+1
y = 2x-1
y = 3x-3
y = -4x-2
y = -1/2x-2
y = 2x+3
y = 3x+3
y = -4x+4
y = -1/2x+4

5. Wnioski z zadania 1, pokaz na ekranie rzutnika efektów pracy wszystkich grup, zapisanie wniosków w zeszytach.

6. Rozwiązanie zadania 2

Zadanie 2. W jednym układzie współrzędnych narysuj wykresy podanych funkcji liniowych:

...
Grupa I b =…..
Grupa II b =…..
Grupa III b =…..
Grupa IV   b =…..
y = 3x+2
y = 1
y = 2x-3
y = x-2
y =-2x+2
y = 3x+1
y =-x-3
y = -2

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !