Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Scenariusz lekcji: «Rozwiązywanie układów równań» z wykorzystaniem technologii informacyjnej

Data dodania: 2011-07-15 12:34:36

Przykładowy scenariusz lekcji matematyki w klasie II gimnazjum — nowa podstawa programowa.

Gimnazjum kl. II

Scenariusz lekcji

Temat lekcji: Rozwiązywanie układów równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania i metodą przeciwnych współczynników.

Informacja o miejscu w podstawie programowej (nr treści nauczania i wymagań szczegółowych):

7. Równania.

6) rozwiązuje układy równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi

Cele lekcji:

Uczeń:

- rozwiązuje układ dwóch równań stopnia pierwszego metodą podstawiania,

- rozwiązuje układ dwóch równań stopnia pierwszego metodą przeciwnych współczynników,

- sprawdza, czy otrzymana para liczb spełnia dany układ dwóch równań

Czas trwania lekcji: 45 min.

Wykaz pomocy dydaktycznych:

- karty pracy,

- rzutnik,

- komputer (laptop),

- animacja dotycząca układów równań,

- kamera- film.

Uwagi autora scenariusza do nauczycieli i uczniów dotyczące tworzenia pomocy dydaktycznych:

Karty pracy

Przygotować należy kartę pracy do każdej metody rozwiązywania układu równań.

Karta pracy powinna zawierać: układ równań (inny niż w animacji) do rozwiązania, kolejne polecenia wykonywania poszczególnych czynności i miejsca do wpisywania kolejnych przekształceń.

Karta do metody podstawiania: Karta nr 1

Polecenie główne-rozwiąż układ metodą podstawiania (zapisany układ).

Polecenie-1-wylicz jedną niewiadomą x lub y z dowolnego równania.

Polecenie-2-wyliczoną wartość niewiadomej wstaw do drugiego równania.

Polecenie-3-rozwiąż powstałe równanie z jedną niewiadomą pozostawiając drugie bez zmian.

Polecenie-4-oblicz drugą niewiadomą wstawiając wyliczoną wartość do pozostawionego równania.

Polecenie-5-sprawdź, czy otrzymana para liczb spełnia dany układ dwóch równań.

Karta pracy do metody przeciwnych współczynników: Karta nr 2

Polecenie główne-rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współczynników.

Polecenie-1-wybierz, przy której niewiadomej x lub y chcesz otrzymać przeciwne liczby.

Polecenie-2-przemnóż jedno lub oba równania przez takie liczby, aby otrzymać przeciwne współczynniki przy wybranej niewiadomej.

Polecenie-3-podkreśl układ równań i wykonaj dodawanie wyrazów podobnych. Wylicz jedną niewiadomą

Polecenie-4-wstaw wyliczoną niewiadomą do dowolnego równania z wyjściowego układu równań i wylicz drugą niewiadomą.

Polecenie-5- sprawdź, czy otrzymana para liczb spełnia dany układ dwóch równań.

Karty mogą być takie same dla wszystkich, chociaż zalecam, aby były przynajmniej w dwóch wersjach (rząd I i rząd II). Polecenia dla ujednolicenia pracy mogą narzucać, na którym równaniu i niewiadomej ma pracować uczeń.

Prezentacja

Nauczyciel samodzielnie lub z pomocą uczniów przygotowuje animację pokazującą dwa sposoby rozwiązywania układów równań.

Wyjaśnienia wykonywania poszczególnych czynności nauczyciel podaje na bieżąco w czasie pokazu lub zawiera je w prezentacji, poszczególne polecenia pojawiają się w prezentacji i są zgodne z poleceniami na kartach pracy.

Metoda podstawiania:

Pojawia się układ równań, który należy rozwiązać metodą podstawiania, niewiadome x i y są w dwóch różnych kolorach. Nauczyciel wyjaśnia, którą niewiadomą i dlaczego wybieramy do wyliczenia. Prezentacja może zawierać kilka wersji wyliczenia niewiadomej. Prezentacja animacyjnie przekształca jedno równanie wyliczając jedną niewiadomą (powoli liczby i niewiadome przemieszczają się z jednej strony równania na drugą z odpowiednią zmianą znaków). Następnie wyliczona wartość niewiadomej powoli przechodzi w odpowiednie miejsce w drugim równaniu. Następuje obliczanie równania z jedną niewiadomą (animacja przenosi wyrazy podobne na odpowiednie strony równania sumuje te wyrazy i pokazuje pierwszy wynik). Wyliczenie drugiej niewiadomej następuje, kiedy wyliczona wartość przeniesie się w miejsce zmiennej w drugim równaniu- rozwiązanie układu jako para liczb.

Sprawdzenie prezentacja ukazuje jako wpadające liczby w miejsce niewiadomych x i y w obu równaniach.

Metoda przeciwnych współczynników:

Pojawia się układ równań, który należy rozwiązać metodą przeciwnych współczynników, niewiadome x i y są w dwóch różnych kolorach. Nauczyciel wyjaśnia, jak wybieramy niewiadomą, przy której chcemy otrzymać przeciwne współczynniki i jakie to liczby mamy...

Pliki do pobrania

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !