Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych w klasie I gimnazjum

Data dodania: 2011-05-29 21:47:16
Autor: Joanna Kakareko

Stosowane na tej lekcji metody aktywizujące pomagają uczniom na utrwalenie wiadomości z zakresu wyrażeń algebraicznych. Pozwalają na rowinięcie własnych pomysłów, uczą współpracy oraz wymiany poglądów.

Temat lekcji: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych:

 • zebranie i powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych,
 • jasne formułowanie myśli, prowadzenie rozumowań,
 • aktywna postawa wobec problemu,

Uczeń: 

 • zna określenie wyrażenia algebraicznego,
 • umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia,
 • potrafi nazwać wyrażenie,
 • umie zapisywać wyrażenia za pomocą symboli matematycznych,  
 • potrafi zapisać treść zadania w postaci wyrażenia, 
 • umie wykonywać działania na wyrażeniach  i zna kolejność działań,
 • doprowadza wyrażenia do najprostszej postaci,
 • potrafi wyłączać wspólny czynnik przed znak nawiasu

Metody:

ćwiczenia przy użyciu kart pracy – rozwiązywanie zadań

Środki i pomoce:

 • zestawy zadań wydrukowane na kolorowych karkach
 • magnesy do tablicy
 • zestaw zadań z instrukcją

Przebieg lekcji:

I. Czynności organizacyjne i sprawdzenie zadania domowego.    

II. Faza wprowadzająca :

1. Omówienie celów i tematu lekcji.

2. Omówienie zasad pracy na lekcji (np. przestrzeganie ustalonego czasu  pracy)

3. Nawiązanie do tematu .

4. Zapisanie tematu lekcji.

III. Faza realizacji :

1. Rozdanie kart pracy (załącznik nr 1) Po przeczytaniu instrukcji i wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości uczniowie przystępują do pracy (czas 10 min). Podczas czytania zadań przypominają wiadomości niezbędne do wykonania otrzymanych poleceń (pojęcie wyrażenia algebraicznego, jednomianu, redukcji wyrazów podobnych, wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias). Nauczyciel obserwuje pracę uczniów, udziela wskazówek w miarę potrzeb. Uczniowie samodzielnie zastanawiają się nad rozwiązaniem zadań, konsultują się między sobą, ustalają sposoby poprawnego rozwiązanie (tak jak siedzą w ławkach).

2. Po zapoznaniu się z zadaniami uczniowie mogą zgłaszać się do przedstawienia swoich rozwiązań na tablicy. W tym celu uczeń losuje zestaw z tablicy (załącznik nr 2), w którym są zawarte trzy zadania z karty pracy. Za każde poprawne rozwiązanie zadania , uczeń otrzymuje „+” (czas 25 min). 

IV. Podsumowanie lekcji:

1. Ocena pracy uczniów.

2. Zadanie pracy domowej.

 

Załącznik nr 1

Instrukcja

Masz przed sobą listę 30 zadań (przykładów). Zapoznaj się z treścią i przemyśl sposób ich rozwiązania – masz na to 10 minut. Następnie na tablicy znajduje się 10 zestawów. W każdym z nich znajdują się po trzy losowo wybrane zadania z tej listy np: zad.6,9a,8b . Za każde poprawne rozwiązanie zadania z zestawu na tablicy otrzymujesz „+” (możesz więc za rozwiązanie zestawu otrzymać ocenę bardzo dobrą). Zapraszam!

1. Co to jest wyrażenie algebraiczne?

2. Co to jest wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego?

3. Co to jest jednomian,

4. Co to jest współczynnik liczbowy jednomianu?

5. Co to jest suma algebraiczna,

6. Co to są wyrazy podobne?

7. Odczytaj wyrażenia:

a)  ab

b)   m2+n2

c)    x:2

d)    p - 5

8. Zapisz wyrażenia za pomocą symboli matematycznych:

a) kwadrat różnicy liczby 2 i liczby k,

b) liczba o 3 większa od połowy liczby x                 

c) liczba o 10% mniejsza od x                 

9. Oblicz wartość liczbową wyrażenia:

a)  2x2 – 1   dla  x = 4

b)  (x2 + 5):2     dla  x = -1

c)   a3 + b3     dla   a = -2 , b = 3

d)     3x2  - 4(x+2y3)  dla  x = -2, y = -1

e)     x2 y +...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !