Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Przygotowanie do I Komunii

Data dodania: 2010-02-02 20:34:43
Autor: Siostra Teresa Bełza

Pytania i odpowiedzi (opisowe) dla uczniów klasy 2. przygotowujące do 1. Komunii Świętej.

Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.

Kim jest Jezus? Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

Kim jest Duch święty? Duch święty jest to trzecia Osoba Boska która pochodzi od Ojca i Syna.

Co to jest Łaska Boża? Łaska Boża jest to nadprzyrodzony dar którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia. Łaską Bożą uświęcającą nazywamy dar Boży przez który uczestniczymy w  życiu Boga. Bóg udziela nam jeszcze łaski uczynkowej to jest pomocy do wykonywania wszelkich dobrych czynów.

Co to jest sakrament? Sakrament jest to znak widzialny który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą wysłużoną przez Niego. W każdym sakramencie następuje spotkanie człowieka z Chrystusem.

Co to jest Msza św.? Msza św. jest to ofiara Nowego Testamentu w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiarowuje się za nas swojemu Ojcu.

Co to jest pokuta? Pokuta jest to sakrament  w którym kapłan w imieniu kościoła odpuszcza człowiekowi grzechy po chrzcie św. popełnione.

Co to jest grzech? Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych. Człowiek który miał nieszczęście wystąpić przeciwko prawu Bożemu w rzeczy wielkiej czyli popełnił grzech ciężki traci łaskę uświęcającą a wraz z nią prawo do nieba, do wiecznego szczęścia. Grzech powszedni jest odstąpieniem od woli Bożej w rzeczy mniejszej, choć człowiek wtedy nie traci łaski uświęcającej to jednak każdy grzech powszedni jest sprzeciwieniem się woli Bożej.

Co to jest Najświętszy Sakrament? Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

Co to jest chrzest św.? Chrzest św. jest to sakrament przez który Jezus Chrystus uwalnia nas od grzechu pierworodnego i innych grzechów, udziela nam życia Bożego i włącza nas do społeczności Kościoła.

Kto to jest Pan Bóg? Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.

Kim jest Jezus? Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, umarł i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !