Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konkurs wiedzy o św. Pawle

Data dodania: 2009-06-28 13:37:40
Autor: Elżbieta Maciejewska

Kończy się rok św. Pawła, ale nie kończymy o Nim mówić może komuś pomoże to przeprowadzić konkurs u siebie.

Imię i nazwisko:
Klasa:

1. Papież Benedykt XVI ogłosił rok 2008/2009 Rokiem Świętego Pawła. Zaznacz dokładną datę jego trwania:

a. 27.06.2008r-28.06.2009r;         
b. 28.06.2008r-29.06.2009r;            
c. 29.06.2008r-29.06.2009r;

2. Jak miał na imię św. Paweł przed swoim nawróceniem?

.....................................................

3. Podaj przybliżoną datę urodzin Pawła.

.....................................................

4. W jakim mieście urodził się św. Paweł?

a. Tars;                      
b. Betlejem;                     
c. Damaszek;

5. Jak miał na imię nauczyciel Pawła w Jerozolimie, u którego młody Paweł pobierał naukę judaizmu?

a. Gargamel;               
b. Galimatias;                 
c. Gamaliel;

6. W jakim celu Paweł zdążał do Damaszku?

.....................................................

7. Co się stało z Pawłem , kiedy spotkał pod Damaszkiem Jezusa?

a. stracił wzrok;                
b. nie mógł chodzić;                    
c. stał się niemy;

8. Jezus przemówił do niego słowami:

a. dokąd podążasz?
b. nawróć się!
c. dlaczego Mnie prześladujesz?

9. W jaki sposób Paweł uciekł z Damaszku?

a. w przebraniu faryzeusza przepędzał Żydów;             
b. został nocą spuszczony przez mur w koszu na pieczywo;
c. na osiołku w towarzystwie innych apostołów;  

10. Paweł w Damaszku przyjął chrzest i zaczął głosić Ewangelię. Kto mu pomagał?

a. Barnaba;                           
b. Tomasz;                             
c. Mateusz;

11. Ile listów św. Pawła znajduje się w Piśmie Świętym?

a. 9;                                    
b. 13;                                      
c. 21;

12. W których księgach Pisma Świętego można znaleźć informacje o św. Pawle?

.....................................................

13. Który list św. Pawła znajduje się na pierwszym miejscu w Piśmie Świętym?

a. List do Filipian;              
b. List do Rzymian;               
c. 1 List do Koryntian;

14. Jaki tekst św. Pawła jest najbardziej znany?

a. Oda do radości;               
b. Dzieje Apostolskie;             
c. Hymn o miłości;

15. Jaka jest miłość według św. Pawła? (zaznacz 5 poprawnych odpowiedzi)

a. łaskawa;                      
b. małoduszna;                   
c. cierpliwa;
d. nie unosi się gniewem;         
e. naiwna;                 
f. nie jest zazdrosna;
g. łatwowierna;                     
h. nie pamięta złego;      
i. niesprawiedliwa;

16. Ile podróży odbył św. Paweł?

a. 3;                       
b. 4;                             
c. 5;

17. Która podróż św. Pawła była najdłuższa?

.....................................................

18. Jakie słowa wypowiedział Paweł u kresu swojego życia?

a. jestem zadowolony, odniosłem zwycięstwo, pokonałem chrześcijan;
b. szkoda mi umierać jestem jeszcze młody;
c. w dobrych zawodach wystąpiłem bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem;

19. Jak zginął św. Paweł?

a. zatonął podczas podróży statkiem;     
b. został ukamienowany;
c. został pożarty przez dzikie zwierzęta;
d. został ścięty mieczem;

20. Podaj prawdopodobny rok śmierci św. Pawła.

.....................................................

21. „Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość, a z nich najważniejsza jest …” Którą z cnót św. Paweł uważał za najważniejszą?

a. wiarę;                             
b. nadzieję;                       
c. miłość;

22. Około 49r. n.e. św. Paweł brał udział w bardzo ważnym dla tworzącego się Kościoła wydarzeniu. Jakie to wydarzenie?

a. Sobór Nicejsko-Konstantynopolitański;
b. Sobór...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !