Tag: religia

Jezus uwalnia od grzechu
Proponuję konspekt lekcji religii przzeznaczony do realizacji w klasie piątej. Konspekt oparłam na programie oraz podręczniku metodycznym wydawnictwa WAM.
Jezus — nowy Adam
Konspekt katechezy Jezus— Nowy Adam jest realizowany w klasie piątej szkoły podstawowej.
Wszyscy jesteśmy powołani do misji
Pracuję w Gimnazjum w Pieckach. Zamieszczony konspekt można przeprowadzić w Tygodniu Misyjnym w klasach I-III gimnazjum.
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą
Przedstawiam konspekt godziny wychowawczej dla klas I-III gimnazjum. Przeprowadzany przed 1 listopada.
Ewangelista Marek i jego ewangelia
Przedstawiam konkurs biblijny do wykorzystania podczas zajęć z katechezy.
Rachunek sumienia
Przedstawiam scenariusz katechezy dla klasy drugiej.
Salomon buduje Bogu świątynię
Przedstawiam scenariusz katechezy do wykorzystania w pracy z klasami trzecimi.
Otoczmy troską życie
W nawiązaniu do hasła obecnego Roku Kościelnego chcę uprzedzić młodzież o zagrożeniu niszczenia życia tkwiące w narkotykach i wskazać jedną z dróg wyjścia z problemu narkotykowego.
Konkurs wiedzy o św. Pawle
Kończy się rok św. Pawła, ale nie kończymy o Nim mówić może komuś pomoże to przeprowadzić konkurs u siebie.
Stosunek uczniów do lekcji religii na przykładzie młodzieży z klas pierwszych technikum w TZN w Częstochowie
Jako katecheta młodzieży ze szkoły średniej postanowiłem dokonać analizy własnych osiągnięć na polu katechetycznym i tego, w jaki sposób zdołałem przez roczną katechezę odpowiedzieć na oczekiwania moich uczniów odnośnie lekcji religii i przekazywanych w jej toku wartości religijnych. Poniżej przedstawiam analizę otrzymanych na podstawie ankiety wyników i wnioski do dalszej pracy w charakterze katechety.
Test znajomości katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu dla 1 klasy szkoły ponadgimnazjalnej
Znajomość cech wpólnych i różnic między głównymi wyznaniami chrześcijańskimi, czyli katolicyzmem, prawosławiem i protestantyzmem może być rozszerzeniem tematów przerabianych na lekcjach religii w klasie pierwszej. Poniżej zamieszczam test oraz klucz odpowiedzi. Test ułożony jest dla czterech grup. W niektórych pytanich należy zaznaczyć kilka odpowiedzi, aby test był poprawnie rozwiązany.
Modlitwa za zmarłych
Listopad to dobry czas na katechezę na temat zmarłych. Poniżej proponuję jedno z takich spotkań, oparte na bazie celebracji liturgicznej.
Konlikty w rodzinie
Różnica zdań między osobami może przerodzić się w konflikt. Konflikt wymaga rozwiązania i to w zależności od tego jakie to rozwiązanie będzie można mówić, że konflikt może osoby do siebie zbliżać albo oddalać. Ponizęj publikuję propozycję katechezy dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej dotyczącą sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie.
Spowiedź dziecka
Przygotowane karteczki mają ułatwić dziecku I komunijnemu przygotowanie się do trudnej I spowiedzi świętej. Ja od jakiegoś już czasu korzystam z tych kartek. Oczywiście dzieci dostają je po omówieniu wszystkich przykazań.
Modlitwa wiernych
Modlitwa wiernych na zakończenie roku katechetycznego.
Prośba Rodziców o udzielenie dzieciom Pierwszej Komunii św.
Prośba rodziców o udzielenie dzieciom Pierwszej Komunii Św.