Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno -wychowawczej w oddziale przedszkolnym

Data dodania: 2018-08-23 18:10:43
Autor: IWONA SURMACZ

sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej w oddziale przedszkolnym w Krzymowie za I półrocze

Załącznik do rady pedagogiczne z dnia………………

                                                                                                     Liczba stron załącznika……………

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM – I PÓŁROCZE

Rok szkolny 2016/2017

Grupa oddziału przedszkolnego liczy 15 dzieci w tym 6 sześciolatków,7 –pięciolatków,  1 czterolatek i 1 trzylatek. Praca dydaktyczno- wychowawcza obejmowała realizację treści programowych zawartych w programie „Nasze przedszkole” M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej, który jest zgodny z podstawą programową i koncentruje się wokół dwóch kluczowych procesów, a mianowicie: procesu adaptacji w przedszkolu i procesu osiągania gotowości szkolnej. W swojej pracy kierowałam się przede wszystkim dobrem dziecka, pamiętając o indywidualizacji pracy oraz dostrzeganiu i akceptowaniu dziecka takim, jakim jest. Działania edukacyjne w mojej grupie obejmowały różne obszary. Było to min.: uczenie panowania nad własnymi emocjami, nabywanie określonych umiejętności działania, współżycia w grupie, rozwijanie procesów poznawczych, rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, poznawanie, rozumienie i stosowanie umownych symboli i znaków. Wiele uwagi w ciągu pierwszego semestru poświęciłam na wyrabianie u dzieci samodzielności, kształtowania umiejętności współżycia w grupie. Dzieci uczyły się swobody wypowiedzi, poznały wiele wierszyków, bajek, opowiadań, uczyły się piosenek, rozwijały mowę i myślenie poprzez stosowanie różnych form aktywności oraz stwarzanie...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !