Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Kim jestem? Kim chcę zostać? Planowanie kariery zawodowej.

Data dodania: 2018-06-26 23:06:03

Program zajęć
Temat zajęć: Kim jestem? Kim chcę zostać? Planowanie kariery zawodowej.
Adresat: Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum.
Charakterystyka grupy i potrzeby: Młodzi ludzie stojący prze…

Program zajęć

Temat zajęć: Kim jestem? Kim chcę zostać? Planowanie kariery zawodowej.

Adresat: Uczniowie klasy trzeciej gimnazjum.

Charakterystyka grupy i potrzeby: Młodzi ludzie stojący przed wyborem kariery zawodowej i ścieżki kształcenia Młodzież w wieku 14 – 15 lat. Mieszkańcy małego miasta (do 14000 mieszkańców) oraz okolicznych wsi. Uczniowie mają do wyboru w swojej miejscowości jedną szkołę zawodową, jedno liceum oraz dwa technika zawodowe. Wybór jest niewielki. Uczniowie mają możliwość pójścia do szkół w najbliższych dwóch większych miastach (Grudziądz, Toruń), ale wiąże się to z codziennymi dojazdami lub mieszkaniem na stancji bądź w internacie. Uczniowie w trzeciej klasie gimnazjum nie mają jeszcze sprecyzowanych preferencji zawodowych, nie zawsze wiedzą kim chcieliby zostać w przyszłości.

Cel główny:

Przygotowanie uczniów do planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej

Cele szczegółowe:

- poznanie własnych zainteresowań i uzdolnień;

- poznanie własnych predyspozycji zawodowych;

- poznanie grup zawodowych;

- poznanie systemu edukacji w Polsce;
-zmotywowanie uczniów do podjęcia działań samokształceniowych;


Prowadzący: Małgorzata S., wychowawca świetlicy

Czas trwania:  6 godzin (trzy dni po 2 godziny)

Dzień I – dwie sesje po 1 godzinie

Dzień II - dwie sesje po 1 godzinie

Dzień III - dwie sesje po 1 godzinie

Ramowy program:

Temat bloku programowego

Czas trwania

Diagnoza sytuacji dotyczącej wyboru kariery.

Etapy postępowania w wyborze zawodu.

 

60 minut

Poznanie siebie, swoich zasobów, możliwości, zdolności i wartości

 

60 minut

Określenie swoich preferencji zawodowych

Grupy zawodowe

120minut

 

Zapoznanie się z systemem edukacji w Polsce

60 minut

Wyszukiwanie alternatyw

Zaplanowanie działań

60 minut

 

Poszczególne sesje:

Sesja 1

Zakres tematyczny

Cele szczegółowe

Metody realizacji

Czas trwania

Materiały pomocnicze

 

Wstęp– nauczyciel wprowadza uczniów w temat zajęć. Zachęca uczniów do tego aby odpowiedzieli na pytania: Kim jestem? Jakie są moje zainteresowania, predyspozycje, talenty, wady?  Kim pragnę zostać? Jakie mam Możliwości zawodowe?

Zachęcenie uczniów do autorefleksji.

Pogadanka

5 minut

-

 

 

Kontrakt

Ustalenie zasad współpracy w grupie

Burza mózgów

20 minut

Markery, brystol

 

Zabawa pajęczyna – Uczniowie stojąc w kręgu przerzucają sobie kłębek wełny i kończą zdanie: „najbardziej lubię…..” Uczniowie zostawiając w jednej dłoni kawałek wełny przerzucają kłębek dalej  i w ten sposób powstanie pajęczyna. Następnie uczniowie zwijając kłębek  w odwrotnej kolejności kończą zdanie: „najbardziej nie lubię…..”

Rozluźnienie atmosfery, integracja.

Lepsze poznanie siebie i kolegów/koleżanek

Zabawa „Pajęczyna”

 

 

 

 

 

 

 

15 minut

Kłębek wełny

 

ĆWICZENIE 1:

Diagnoza sytuacji dotyczącej wyboru kariery.

Określenie swojej sytuacji dotyczącej wyboru kariery

Praca indywidualna

15 minut

Załącznik nr 1

 

ĆWICZENIE 2:
Etapy postępowania w wyborze zawodu.
Jakie kroki powinniśmy podjąć aby trafnie wybrać dla siebie zawód?
( uczniowie podają propozycje, które zapisują na karteczkach samoprzylepnych, a następnie przyklejają je do tablicy szeregując wg. podobieństw ).  Propozycje są omawiane przez uczniów.

Wygenerowanie jak najwięcej pomysłów dotyczących postępowania w wyborze zawodu

Burza mózgów

Metoda słoneczka

10 minut

Karteczki samoprzylepne

 

 

 

Sesja 2

Zakres tematyczny

Cele szczegółowe

Metody realizacji

Czas trwania

Materiały pomocnicze

 

Wstęp – nawiązanie do treści z poprzedniej sesji

Zachęcenie uczniów do autorefleksji

pogadanka

5 minut

-

 

ĆWICZENIE 3:

Nauczyciel prezentuje na tablicy uczniom V etapów, które składają się na podjęcie dobrej decyzji  dotyczącej wyboru zawodu (załącznik nr 1) Zadaniem uczniów jest dopasowanie wcześniej wypisanych karteczek samoprzylepnych do poszczególnych etapów i sprawdzenie ile ich propozycji zgadza się z podanymi przez nauczyciela etapami.

 

Uporządkowanie wiedzy  uczniów dotyczącej etapów składających się na podjęcie dobrej decyzji  o wyborze zawodu

Pogadanka,

Praca indywidualna

 

10 minut

Załącznik nr 2,

Karteczki samoprzylepne

 

 

Ćwiczenie 4:

„Moje zainteresowania”

Uczniowie wypełniają chmurki, następnie opowiadają o tym, co napisali

Poznanie siebie w aspekcie wyboru zawodu

Praca indywidualna

15 minut

Załącznik nr 3

 

Ćwiczenie 5:

Jaki jestem?

Uczniowie wypełniają kartę pracy. Następnie opowiadają o tym, co napisali.

Poznanie siebie w aspekcie wyboru zawodu

Praca indywidualna

15 minut

Załącznik nr 4

 

Ćwiczenie 6:

Ankieta skłonności zawodowych

Poznanie swoich predyspozycji zawodowych

Praca indywidualna

25 minut

Załącznik nr 5

 

Podsumowanie zajęć – uczniowie siedzą w kręgu, po kolei kończą zdanie rozpoczęte przez nauczyciela: „Na dzisiejszych zajęciach dowiedziałam/dowiedziałem się, że……”

Podsumowanie zajęć

Metoda niedokończonych zdań

5 minut

-

Sesja 3

Zakres tematyczny

Cele szczegółowe

Metody realizacji

Czas trwania

Materiały pomocnicze

 

Wstęp

Nawiązanie do tematu poprzednich zajęć

pogadanka

5 minut

-

 

Ćwiczenie 7

Kolaż z zawodów - Uczestnicy przeglądają różne magazyny, wybierają obrazy i stwierdzenia na temat „Moje idealne środowisko pracy”. Podczas pracy nad kolażem korzystają ze wszystkich obrazów, słów i stwierdzeń, które uważają za właściwe do przedstawienia swojego wewnętrznego obrazu idealnego środowiska pracy.

Zastanowienie się nad zawodem marzeń

praca indywidualna

20 minut

Gazety, kartki A4, klej, nożyczki

 

Podsumowanie ćwiczenia nr 7

konfrontowanie wyobrażeń o pracy z rzeczywistością

pogadanka

10 minut

-

 

Ćwiczenie 8 „Świat zawodów”. Uczniowie podzieleni na 4 osobowe grupy mają za zadanie przyporządkować konkretnemu opisowi rodzaju pracy jej nazwę. 

Omówienie zadania przez poszczególne grupy.

Zapoznanie uczniów z rodzajami  pracy

Praca w grupie

15 minut

Załącznik nr 6

 

Gdzie szukać informacji o zawodach?

Nauczyciel przedstawia uczniom różne źródła wiedzy na temat zawodów (np. teczki informacji o zawodach, broszury, czasopisma, programy komputerowe, rozmowy o pracy z pedagogiem, doradcą zawodowym lub rodzicami, itp.)

Dostarczenie uczniom informacji o źródłach wiedzy o zawodach

Mini wykład

10minut

-

 

...

Sesja 4

Zakres tematyczny

Cele szczegółowe

Metody realizacji

Czas trwania

Materiały pomocnicze

 

Wstęp

Nawiązanie do tematu poprzednich zajęć

pogadanka

5 minut

-

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !