Bank scenariuszy

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Data dodania: 2018-05-30 20:07:04
Autor: Małgorzata Szota

Konspekt lekcji został przygotowany w celu wykorzystania podczas obserwacji lekcji przez dyrekcję.

KONSPEKT LEKCJI FIZYKI

DLA KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Temat lekcji: Przyspieszenie ciała w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym.

 

Prowadzący: mgr Małgorzata Szota – nauczyciel

Czas trwania lekcji: 45 minut

Klasa: VII                                                                                                                                             

Typ lekcji: utrwalająca

 

Cele lekcji

Cele ogólne:

 • posługiwanie się pojęciem wartości przyspieszenia do opisu ruchu jednostajnie przyspieszonego,
 •  umiejętność obliczania wartości przyspieszenia z wykresu v(t) oraz wzoru,
 • sporządzanie wykresów v(t) i a(t) dla ruchu jednostajnie przyspieszonego.

Cele szczegółowe - uczeń:

 • wie co oznacza przyspieszenie,
 • zna jednostkę przyspieszenia,
 • podaje wzór na wartość przyspieszenia a =  ,
 • oblicza wartość przyspieszenia korzystając z wzoru na przyspieszenie,
 • sporządza wykres v(t) i odczytuje zmianę wartości przyspieszenia w danym czasie,
 • oblicza wartość przyspieszenia korzystając z wykresu v(t),
 • sporządza wykres a(t).

Metody pracy:

 • pogadanka,
 • rozwiązywanie zadań.

Formy pracy:

 • praca zbiorowa (z całą klasą),
 • praca indywidualna,
 • praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

 • telefon z internetem,
 • karty pracy dla uczniów,
 • quiz kahoot.

Przebieg lekcji

...

Czynności nauczyciela i uczniów

 

Uwagi, wykorzystanie środków dydaktycznych

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !