Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Jesteśmy twórcami nowej dziedziny nauki… – smokologii.

Data dodania: 2018-05-27 18:25:25

Jesteśmy twórcami nowej dziedziny nauki… – smokologii.
Konspekt lekcji języka polskiego w klasie V
z uwzględnieniem ścieżek międzyprzedmiotowych – edukacja czytelnicza i medialna.

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie V

z uwzględnieniem ścieżek międzyprzedmiotowych – edukacja czytelnicza i medialna.

 

 

Temat: Jesteśmy twórcami nowej dziedziny nauki… – smokologii.

 

 

Cele ogólne:

- rozbudzanie motywacji do czytania i rozwijanie umiejętności odbioru różnych tekstów literackich,

- rozwiązywanie problemów w twórczy sposób poprzez analizowanie i syntetyzowanie zdobytej wiedzy,

- rozwijanie umiejętności przekazywania wiedzy w formie ustnej i pisemnej,

- kształcenie umiejętności opisu postaci, jako formy wypowiedzi,

- podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji,

- odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki;

 

Cele operacyjne (po zajęciach uczeń):

- posługuje się pojęciami: postać literacka, utwór literacki, opis postaci, bajka, baśń, legenda,

- analizuje przeczytany tekst literacki,

- selekcjonuje informacje potrzebne do sporządzenia notatki z lekcji,

- sporządza notatki o różnych formach,

- wykorzystuje w praktyce zdobyte na zajęciach wiadomości,

- redaguje opis postaci literackiej;

 

Metody:

- mapa mentalna, giełda pomysłów, pogadanka heurystyczna;

 

Formy pracy:

- zbiorowa, indywidualna.

 

Pomoce dydaktyczne:

- tekst opisu smoka z lukami

- fragmenty: J. K. Rowling, Harry Potter i czara ognia, K. Makuszyński, O Smoku Wawelskim;

 

Przebieg lekcji:

  1.        I.      Wprowadzenie.

 

1. Nauczyciel: Literatura dziecięca obfituje w utwory, które opisują różnego rodzaju potwory. Mają one magiczne właściwości, są brzydkie, straszne, czasem śmieszne. Zastanówcie się przez chwilę i przypomnijcie sobie, czy czytaliście o takich postaciach literackich?

 

2. Uczniowie zapisują pierwszą część tematu:

Jesteśmy twórcami nowej dziedziny nauki...

 

3. Uczniowie ustalają, jakie stwory są opisywane w literaturze.

Polecenie dla ucznia: Wymień znane ci stwory, które zostały opisane w literaturze dziecięcej. Ustal ich najbardziej typowe cechy wyglądu lub zachowania.

 

 

  1.     II.      Część właściwa.

1. Tworzenie mapy mentalnej (zał. 1) wspólnie z uczniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Omówienie stworzonej przez uczniów mapy. Zwrócenie uwagi na przewagę cech smoka.

Polecenie dla ucznia: Wypisz tytuły utworów, w których występuje smok.

Przykłady:

J. K. Rowling, Harry Potter i czara ognia

K. Makuszyński, O Smoku Wawelskim

C. Janczarski, O Smoku Wawelskim

S. Pagaczewski, Przygody Baltazara Gąbki

T. Kubiak, Bazyliszek i Barbara

 

3. Giełda pomysłów:

Polecenie dla ucznia: Wymyśl, jak mogłaby się nazywać dziedzina nauki badająca życie smoków.

Przykłady: potworologia, smokowiedza, smokonauka, smokologia;

 

4. Wybór nazwy i zapisanie jej jako dokończenie tematu lekcji:

Jesteśmy twórcami nowej dziedziny nauki... – smokologii.

 

5. Czym zajmowałaby się nauka o smokach? – ustalenie szczegółowych kręgów tematycznych:

(w tym zadaniu można posłużyć się planem opisu smoka – podręcznik s.234)

1. Przedstawienie postaci.

2. Wygląd zewnętrzny.

3. Cechy charakteru, usposobienie.

4. Zainteresowania, hobby.

Polecenie dla ucznia: Jakie informacje należałoby podać przy opisie smoka? Wypełnij lewą rubrykę tabeli.

a) Elementy nauki o smokach

Elementy opisu

Szczegółowe informacje

- pochodzenie, naturalne warunki życia

 

- długość życia

 

- gatunki smoków

 

- rozmiary, kolorystyka

 

- wygląd

 

- typowe zachowania, cechy charakteru

 

- upodobania, zabawy

 

- sposób odżywiania

 

- naturalni wrogowie

 

- czynniki szkodzące

 

 

 

b) Polecenie dla ucznia: Przeczytaj fragmenty opisujące smoki.

 

 „Harry Potter i czara ognia”

„Za ogrodzeniem z grubych bali miotały się, stając dęba, cztery dorosłe, olbrzymie, przerażające smoki. Ryczały, parskały i ziały strumieniami ognia z szeroko rozwartych, groźnych uzębionych paszczy, kołyszących się na...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !