Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Data dodania: 2013-05-31 22:30:07

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego
 
 
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO MGR JOANNY PAJĄK-CIEŚLA WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ, NA…

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego

 

 


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO MGR JOANNY PAJĄK-CIEŚLA

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ, NAUCZYCIELA MUZYKI I INFORMATYKI W SP Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 W MZSZOI W KROŚNIE, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

TERMIN STAŻU 01.09.2010-31.05.2013.

Cele:

  1. Doskonalenie umiejętności zawodowych oraz dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.
  2. Rozwijanie u uczniów zainteresowań i zdolności związanych z różnymi zajęciami z zakresu muzyki i informatyki. 
  3. Aktywna współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i kultury.
  4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

WYMAGANIE 

ZADANIA 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

TERMIN 

DOKUMENTACJA 

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§8 ust 2 pkt. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego.

 

 

 

 

 

Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

 

 

 

 

 

 

Studiowanie literatury pedagogicznej, wzbogacanie

warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań.

 

 


 

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy i wychowawcy klasy.

 

 

Organizowanie i współorganizowanie uroczystości i imprez świetlicowych i szkolnych.

 

 

 

Przeprowadzanie konkursów świetlicowych.

 

 

 

 

Edukacja ekologiczna.

 

 

 

 

Organizowanie wycieczek

 

Analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej na temat stopni awansu). Analiza dokumentacji szkolnej.

Udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych poza szkołą . Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli i radach pedagogicznych.


 

Systematyczne zapoznawanie się z literaturą metodyczną.

Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej, miejskiej, pedagogicznej. Kompletowanie własnej biblioteczki pomocy dydaktycznych: płyt z nagraniami podkładów muzycznych do piosenek i zabaw  muzycznych, dzieł wielkich kompozytorów.


Kontakty z rodzicami, opiekunami i
wychowawcami uczniów.

 

 

 

 

 

Organizacja okolicznościowych imprez świetlicowych i szkolnych.

 

 

 

 

Przeprowadzenie konkursów plastycznych i muzycznych o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem świetlicy.

 

 

Organizacja zajęć na temat ochrony środowiska i zanieczyszczeń. Udział w imprezach ekologicznych: Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi.

 

Wycieczki tematyczne i okolicznościowe (np. Miejsca Pamięci Narodowej, Muzea)

 

 

wrzesień 2010 roku

 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

cały okres stażu

 


 

   cały okres stażu

 

 

 

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 cały okres stażu 

 

 

 

 cały okres stażu

 

 

cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu i projektu planu rozwoju zawodowego. 
...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !