Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Testy semestralne z religii dla klas IV-VI

Data dodania: 2011-08-11 14:57:16

Testy przygotowane na podstawie omawianego materiału z religii w klasach IV-VI.Wszystkie zagadnienia pytania były wcześniej omawiane.Testy przygotowała M.Politowska.

TEST KL IV semestr I 

Imię nazwisko klasa ..................................................................................................................................................

1. Według jakiego przykazania okazujemy miłość Bogu i ludziom?

a. Przykazanie wierności

b. Przykazanie miłości

c. Przykazanie uczciwości

2. Jaki sakrament pozwala nam wrócić do Boga gdy zbłądzimy?

.........................................................................

3. Kościół to 

.........................................................................

a. Wspólnota ludzi wierzących i ochrzczonych.

b. Grupa ludzi należąca do jednej rasy.

c. Ludzie zamieszkujący jeden kontynent.

4. Wymień nazwy Narodu Wybranego.

- .........................................................................

- .........................................................................

- .........................................................................

5. Kto jest autorem Biblii? 

.........................................................................

6. Jak dzielimy Biblię? 

.........................................................................

7. Jak długo powstawał Stary Testament?

a. około 100 lat,        b. około 500 lat,            c. około 900 lat

8. Gdzie możemy usłyszeć fragmenty Pisma Świętego?

- .........................................................................

- .........................................................................

- .........................................................................

9. Co powierzył Bóg człowiekowi?

..................................................................................................................................................

10. Wymień okresy roku liturgicznego:

- .........................................................................

- .........................................................................

- .........................................................................

- .........................................................................

- .........................................................................

- .........................................................................

11. Jak długo trwa Adwent?

a. 40 dni                b. miesiąc                   c. 4 niedziele

12. Bóg w akcie stworzenia dał człowiekowi zadanie:

a. Opieki nad światem i podejmowania pracy

b. Doskonalenia tylko własnych umiejętności

c. Starania o pracę i umiejętności odpoczynku

13. Co było pierwszym grzechem człowieka?

a. nienawiść           b. nieposłuszeństwo         c. zazdrość

14. Dlaczego Kain zabił Abla?

..................................................................................................................................................

 

TEST KL V semestr I

Imię nazwisko klasa ..................................................................................................................................................

1. Gdzie Pan Jezus dokonał cudu zmiany wody w wino?

a. Kafarnaum             b. Kana Galilejska             c. Nazaret

2. Jesteśmy powołani do:

a. miłości                    b. cierpienia                       c. nienawiści

3. Co to jest Opatrzność Bożą?

..................................................................................................................................................

4. Kto i przez kogo dał ludziom Dekalog?

..................................................................................................................................................

5. Jak dzielimy Dekalog?

..................................................................................................................................................

6. Jak długo panował król Dawid?

a. 20 lat                   b. 35 lat                 c. 40 lat

7. Do czego doprowadził król Salomon?

a. rozkwitu gospodarczego kraju

b. upadku państwa

c. zniszczenia świątyni Jerozolimskiej

8. Kto to jest prorok?

..................................................................................................................................................

9. Kim był Jan Chrzciciel?

a. Uczniem Pana Jezusa

b. Ostatnim Prorokiem Starego Testamentu

c. Wysłannikiem króla Heroda

10. Co to jest Kult religijny?

..................................................................................................................................................

11. Wymień okresy roku liturgicznego:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

12. Jak długo trwa Adwent?

a. 40 dni                 b. miesiąc                c. 4 niedziele

13. Paruzja to:

a. Modlitwa skierowana do Boga

b. Oczekiwanie na przyjście kolejnego proroka

c. Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa

14. Narodzenie Pana Jezusa jest faktem historycznym,  co na ten temat mówi Ewangelista Łukasz?

- ..................................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

15. Wyjaśnij znaczenie (symbolikę) darów przyniesionych  Panu Jezusowi przez Mędrców ze Wschodu?

- ..................................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................................

 

TEST KL VI semestr I

Imię nazwisko klasa ..................................................................................................................................................

1. Apostołowie powołani przez Chrystusa otrzymali od Niego:

a. zadanie                b. miejsce pobytu                      c. niezależność

2. Moc Bożego Słowa ukazuje ludziom:

a. zadania                b. przyszłość                              c. Chrystusa

3....

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !