Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Konkurs na prezentację multimedialną

Data dodania: 2009-08-26 22:04:40
Autor: Marzena Szymańska

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych to sposób na wykorzystanie przez uczniów wiedzy zdobytej na lekcjach informtyki do ciekawego prezentowania wiedzy z różnych dziedzin. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum. Przygotowanie prezentacji multimedialnych z przedmiotów takich jak biologia, geografia, fizyka, matematyka czy chemia rozwija zainteresowania i pogłębia wiedze z tych przedmiotów.

Konkurs na prezentację multimedialną z przedmiotu matematyczno-przyrodniczego 

Treści i umiejętności:

 • Umiejętność wykonania prezentacji multimedialnej na dany temat przy wykorzystaniu programu PowerPoint i zaprezentowanie pracy.

Cele ogólne konkursu:

 • Promowanie technologii informacyjnej jako narzędzia przekazu.
 • Kształcenie umiejętności publicznego prezentowania swoich zainteresowań w sposób ciekawy i przystępny.
 • Zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania swoich umiejętności i wiadomości w obszarze kilku przedmiotów jednocześnie.
 • Kształcenie odpowiednich zachowań w czasie konkursu (zdrowa rywalizacja, kulturalne zachowanie, punktualne przybycie na konkurs).
 • Wykorzystanie przygotowanych prezentacji multimedialnych na lekcjach z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Zespół projektu:

 1. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas II gimnazjum.
 2. Osoby odpowiedzialne: nauczyciele informatyki
 3. Osoba odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie finału konkursu: Marzena Szymańska – nauczyciel informatyki.

Przedmiot konkursu: Wykonanie przy pomocy programu PowerPoint prezentacji multimedialnej z przedmiotu matematyczno-przyrodniczego. Prezentacja nie powinna przekroczyć 20 slajdów. Zadania dla członków zespołu projektu:

1. Zadania dla nauczycieli informatyki i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie konkursu:

 • Przygotowanie konkursu.
 • Opracowanie regulaminu (załącznik nr 1).
 • Poinformowanie uczniów o przedmiocie konkursu, terminie i miejscu oraz regulaminie konkursu poprzez rozwieszenie informacji w holu szkoły i pracowni informatycznej.
 • Przeprowadzenie I etapu i wyłonienie po 4 prace z każdej klasy do finału.
 • Powołanie jury.
 • Przeprowadzenie finału konkursu.
 • Opracowanie tabeli w której komisja zapisywała punkty zdobyte w odpowiednich kategoriach przez uczestników konkursu.
 • Przygotowanie nagród.
 • Poinformowanie społeczności szkolnej o wynikach konkursu.
 • Wręczenie nagród.
 • Przekazanie prac konkursowych nauczycielom przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w celu wykorzystania ich w czasie lekcji.

2. Zadania dla uczniów:

 • Przygotowanie prac konkursowych
 •  Wybranie tematu prezentacji.
 • Opracowanie planu pracy.
 • Przygotowanie potrzebnych materiałów.
 • Wykonanie prezentacji multimedialnej.
 • Zaprezentowanie swojej pracy na poszczególnych etapach konkursu.
 • Przybycie na konkurs i wzięcie w nim udziału.
 • Odbiór nagród

Termin konkursu:

 • I etap do końca lutego
 • II etap – finał – druga połowa marca.

Forma realizacji:

 • konkurs

Komisja oceniająca:

 • I etap nauczyciele...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !