Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Ewangelista Marek i jego ewangelia

Data dodania: 2009-06-09 08:34:11
Autor: Ewa Przytuła

Przedstawiam konkurs biblijny do wykorzystania podczas zajęć z katechezy.

Imię i nazwisko:
Klasa:


1. Ile rozdziałów liczy ewangelia św.Marka?
a) 19
b) 16
c) 21

2.  Komu towarzyszył św.Marek w podróżach?
a) Pawłowi
b) Mateuszowi
c) Janowi

3. Do kogo była adresowana ewangelia św.Marka?

 
4. Co głosił Jan Chrzciciel?
a) ewangelię
b) chrzest z wody
c) chrzest nawrócenia

5. Co św.Marek szczegółowo przedstawia w swojej ewangelii?

6. Pan Jezus przyjął chrzest od:
a) Mateusza
b) Marka
c) Jana

7. Ile dni przebywał Jezus na pustyni?

8. Pierwszymi powołanymi uczniami przez Jezusa byli:
a) Filip i Natanael
b) Szymon i Andrzej
c) Jan i Jakuba

9. Jakie słowa wypowiedział  Jezus do paralityka?

10. W jakie święto uzdrowił Jezus człowieka z uschłą ręką?
a) Paschę        
b) Jon Kipur         
c) Szabat

11. Jezus wybrał  apostołów ilu ich było?
a) 10
b) 12 
c) 16

12. Z jakiej przypowieści pochodzą te słowa: Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły,
wyrosły i wydały plon….”

  • o faryzeuszu i celniku
  • o ziarnku gorczycy
  • o siewcy

13. Do kogo Jezus wypowiedział słowa:”Dziewczynko mówię ci wstań”?

14. Uczniowie głosząc Ewangelię nie czynili tego zazwyczaj samodzielnie .Po ilu uczniów wyruszało w drogę?
a) 4 
b) 5
c) 2

15. Co oznacza słowo „Effatha”?

16. Ile jest opisów o rozmnożenia chleba w Ewangelii Marka?
a) 2  
b) 4 
c) 1

17. Jezus spytał uczniów za kogo wy mnie uważacie. Oni odpowiedzieli za:
a) Jana Chrzciciela
b) Eliasza 
c)  Mesjasza

18. Co oznacza słowo „hosanna”?

19. Kogo Jezus wyrzucił z świątyni:

  • modlących się
  • kupujących i sprzedających
  • nauczających

20. Dokończ zdanie: Zaprawdę powiadam wam : jeden z was mnie zdradzi ten……………….

21. Zdradził Pana Jezusa:
a) Paweł
b) Judasz
c) Jan

22. Co oznaczają te słowa wypowiedziane przez Jezusa:”Eloi,...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !