Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Człowiek- cząstka przyrody i niszczyciel jej urody

Data dodania: 2006-05-19 09:20:00
Konkurs ekologiczny dla klas I-III gimnazjum pt:„Człowiek- cząstkaprzyrody i niszczyciel jej urody”. Przeprowadzony w kwietniu 2006 r.wGimnazjum nr 5 w Gorliczynie jako konkurs Gminny.

I. Termin i miejsceKonkurs odbędzie się w Gimnazjum nr 5 w Gorliczynie 28 kwietnia 2006r.    

II. Cele konkursu 
 • rozwijanie świadomości, wrażliwości ekologicznej i działalność na rzecz ochrony środowiska; 
 • poznanie metod ochrony, kształtowani i odnowy środowiska oraz zasady jego trwałego i zrównoważonego rozwoju  
 • integrowanie treści różnych dziedzin edukacji z uwzględnieniem potrzeb ekologicznych; 
 • wskazywanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. 
III. Zasady uczestnictwa 
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów terenu gminy Przeworsk. 
 2. Do udziału w konkursie szkoły zgłaszają 3- osobowy zespół reprezentujący szkołę Termin zgłoszeń upływa 31 marca. 
 3. Tematyka konkursu obejmuje zakres wiedzy z przedmiotów przyrodniczych oraz ogólnych wiadomości z ekologii i ochrony środowiska. 
 4. Konkurs składa się z 2 etapów:   
  Etap I- rozwiązanie testu złożonego z 10 pytań, test oparty jest na korelacji międzyprzedmiotowej (biologia, chemia, geografia, fizyka). Każdy uczestnik rozwiązuje test indywidualnie, uzyskane przez niego punkty sumowane są na konto całej drużyny.    
  Etap II- konkurencje zespołowe: 
  • 1 konkurencja- rozwiązanie krzyżówki  
  • 2 konkurencja- każda drużyna udziela odpowiedzi na 3 wylosowane pytania.  
  • 3 konkurencja – każda drużyna losuje kopertę , w której znajduje się fotografia rośliny lub zwierzęcia podlegającego ochronie gatunkowej w naszym kraju- należy zidentyfikować ten organizm i podać jego nazwę gatunkunkową 
  • 4 konkurencja – niespodzianka (ekologiczne puzzle)  
 5. Nagrody otrzymują wszyscy członkowie zwycięskiej drużyny. 
Zagadnienia do konkursu   
 1. Kwaśne deszcze 
 2. Dziura ozonowa 
 3. Efekt cieplarniany 
 4. Recykling 
 5. Woda jej oczyszczanie, klasy czystości wód 
 6. Czerwona księga 
 7. Czarna księga 
 8. Eutrofizacja wody 
 9. Parki narodowe Polski, świata, symbole 
 10. Organizmy wskaźnikowe 
 11. Gatunki zwierząt chronionych w Polsce 
 12. Alternatywne źródła energii 
 13. Restytucja gatunku 
 14. Degradacja środowiska jej przyczyny, skutki, sposoby zapobiegania 
 15. Metale-ciężkie i lekkie – ich rola dla życia i zdrowia człowieka 
 16. Źródła zanieczyszczenia wód, powietrza, gleby w naszej gminie 
 17. Wysypiska śmieci w naszej gminie 
 18. Oczyszczanie ścieków w gminie Przeworsk 
  Pytania konkursowe   
 1. Co to jest restytucja gatunku? 
 2. Co to jest bioindykator? 
 3. Jakie są klasy czystości wód? Scharakteryzuj każdą z nich. 
 4. Przed czym chroni nas ozonosfera? 
 5. Efekt cieplarniany – co to takiego? 
 6. Wymień trzy gatunki zwierząt z Czarnej Księgi. 
 7. Wymień trzy gatunki zwierząt z Czerwonej Księgi. 
 8. Na czym polega zjawisko eutrofizacji. 
 9. Najstarszy park narodowy na świecie to: 
 10. Najstarszy park narodowy w Polsce to: 
 11. Jakie gatunki drzew są najbardziej wrażliwe na kwaśne deszcze i dlaczego? 
 12. Wyjaśnij, jak należy postąpić z opakowaniem , na którym widnieje poniższy znak? 
 13. Podaj trzy przykłady niekorzystnych zjawisk spowodowana wycinaniem lasów. 
 14. Podaj alternatywne źródła energii. 
 15. Symbolem Ligi Ochrony Przyrody (LOP) jest: 
 16. Podaj trzy przykłady niekorzystnych zjawisk, których przyczyną mogą być dzikie wysypiska śmieci. 
 17. Wymień 4 gatunki gadów podlegających ochronie w Polsce. 
 18. Wyjaśnij pojęcie „ zdrowa żywność”. 
 19. Wymień 4 gatunki ptaków podlegających ochronie w Polsce. 
 20. Wymień te miejscowości naszej gminy, w których funkcjonują oczyszczalnie ścieków. 
 21. Wymień źródła zanieczyszczeń powietrza w naszej gminie( 3 przykłady). 
2                          
                         
           
             
             
             
                       
          ...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !