Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !

Gminny konkurs przyrodniczy

Data dodania: 2006-05-25 14:10:00
Gryfino leży nad Regalicą. Tuż za nią, na ogromnej przestrzeni rozciąga się PARK KRAJOBRAZOWY„DOLINA DOLNEJ ODRY”. To największe w Europie Środkowej torfowisko z florą i fauną nie spotykaną już w dolinach innych, wielkich europejskich rzek. W parku żyje wiele gatunków roślin, ptaków, ssaków, płazów, owadów. Park posiada duże wartości poznawcze i rekreacyjne. Dlatego postanowiłyśmy wykorzystać to naturalne sąsiedztwo i zaprosić szkoły leżące opodal parku do wzięcia udziału w I Gminnym Konkursie Wiedzy o Parku Krajobrazowym„Dolina Dolnej Odry”. Przyświecało nam stare powiedzenie:
„Cudze chwalicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie, co posiadacie”

Imię i nazwisko.........................................................................................................
Szkoła......................................................................................................................

I Gminny Konkurs Wiedzy o Parku Krajobrazowym „Dolina Dolnej Odry”

1. Na terenie jakich gmin leży Park Krajobrazowy „Dolina Dolnej Odry”?
................................................................................................................................
2. Jakie to województwo?
................................................................................................................................
3. Podaj dokładną datę powstania parku.
.................................................................................................................................
4. Jaką powierzchnię (w hektarach) zajmuje omawiany park?
.................................................................................................................................
5. Wyjaśnij pojęcie „Park krajobrazowy”
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
6. Ile gatunków roślin można spotkać w parku? Podkreśl prawidłową odpowiedź.
a) 298
b) 675
c) 427
d) 346
e) ponad 1000

7. Podaj łączną długość (w km) kanałów, rowów, starorzeczy w Parku Krajobrazowym „Dolina Dolnej Odry”.
................................................................................................................................
8. Wymień rośliny chronione występujące na terenie Międzyodrza.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
9. Wymień gatunki lęgowe ptaków żyjących w parku, zagrożone wyginięciem.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
10. Do jakiej grupy zwierząt zaliczysz : wydrę, łasicę, tchórza i gronostaja?
................................................................................................................................
11. Wymień nazwy 5 płazów i gadów żyjących w parku .
................................................................................................................................
................................................................................................................................
12. Jakie ryby żyją w kanałach i...

Dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla zalogowanych!


Literka jest portalem stworzonym specjalnie dla nauczycieli. Znajdziesz u nas artykuły i materiały pomocne w pracy, porady prawne, aktualności ze świata oświaty.


Aby publikować własne materiały oraz otrzymać pełen dostęp do portalu , Zaloguj się.

Nie masz konta ? Zarejestruj się za darmo !