Tutorowie, lekcje online i edukacja spersonalizowana – z czym mają do czynienia nauczyciele i uczniowie w 2021 roku?

Jeszcze niedawno nikt z nas nie przypuszczał, że edukacja w Polsce przejdzie takie zmiany. Pandemia koronawirusa odbija się na nas wszystkich. Od dłuższego czasu obserwujemy wiele zmian na edukacyjnym rynku pracy. Z roku na rok przybywa nowych czynników, które na to wpływają.

W ostatnim roku rynek pracy nauczycieli wywrócił się do góry nogami. Z jednej strony praca nauczycieli została utrudniona. Nagle wszyscy musieliśmy nauczyć się pracować zdalnie. Z drugiej jednak strony pojawiła się szansa na nowe zarobki. Od zeszłego roku obserwujemy wzmożone zainteresowanie różnorodnymi korepetycjami. Jest to związane z tym, że z dnia na dzień nie tylko nauczyciele, ale także uczniowie i rodzice zostali zmuszeni do życia w nowej rzeczywistości. Uczniowie szukają prywatnych nauczycieli za pośrednictwem specjalnych serwisów internetowych, takich jak BUKI, a co za tym idzie – nauczyciele mają szansę na dodatkowy zarobek poprzez udzielanie korepetycji.

Początkowo nauka zdalna miała trwać 3 tygodnie. Pomijając krótkie przerwy, w marcu minął rok edukacji zdalnej. Niestety szkolna edukacja zdalna ma wiele wad. Nie wszyscy uczniowie są w stanie przyswoić cały zakres materiału. Między innymi z tego względu rodzice coraz częściej zastanawiają się nad edukacją spersonalizowaną. Jak nowa rzeczywistość wpływa na uczniów i nauczycieli? Z czym musimy się zmierzyć w zderzeniu z nowymi realiami nauki?

Kim jest tutor?

Jest to osoba, która tworzy tak zwaną edukację spersonalizowaną. Tutorzy są opiekunami uczniów. Ideą ich działalności jest praca w parze. Opiekunowie kładą duży nacisk na indywidualny kontakt z uczniem oraz na jego wszechstronny rozwój. Trudno jest opisać zadania tutora w kilku słowach. Jest to osoba, która jest mentorem, coachem, a także nauczycielem. Głównym celem tutora jest połączenie nauczania i wychowania. Zadaniem tutora jest ukierunkowanie rozwoju swojego podopiecznego. Znalezienie jego potencjału, zdolności i talentów. Opiekun ma za zadanie również pomoc w doborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Personalni korepetytorzy w obecnych czasach przechodzą swego rodzaju odrodzenie. Dzisiaj, gdy wiele rzeczy umyka podczas nauczania zdalnego, coraz więcej uczniów wspomaga się korepetytorami. Korepetycje niosą za sobą wiele zalet – zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Spotkanie z tutorem pozwala na dokładniejsze opracowanie tematów szkolnych oraz umożliwia zrozumienie danego zagadnienia.

Jakie są największe zalety profesji tutora?
  • Udzielanie korepetycji pozwala na elastyczne godziny pracy oraz na zarządzanie swoim dniem według własnych potrzeb.
  • Możliwość pracy zdalnej – zwłaszcza dzisiaj, gdy żyjemy w nowej rzeczywistości. Coraz częściej działalność zawodową przenosimy do przestrzeni w internecie. Korepetycje są udzielane indywidualnie, więc nie musimy się martwić o poziom udzielanych lekcji. W sytuacji jeden na jeden jakość lekcji jest wysoka – tak zdalnie, jak i stacjonarnie.
  • Udzielanie korepetycji pozwala na pozyskanie dodatkowego źródła pieniędzy. Ponadto poziom zarobków korepetytora nie jest ograniczony. Na stronie BUKI każdy nauczyciel samodzielnie wyznacza preferowaną stawkę za godzinę zajęć oraz liczbę klientów, z którymi chce prowadzić korepetycje.
  • Korepetycji można udzielać o różnych godzinach w różne dni tygodnia. Pozwala to na połączenie pracy głównej z pracą dodatkową, a przy tym jest to sposób na wysokie zarobki.
Warto podkreślić też zalety korepetycji w odniesieniu do samych uczniów:
  • Możliwość rozwoju osobistego. Mogą pogłębiać tematykę, która ich interesuje.
  • Korepetycje pozwalają na osiągnięcie lepszych wyników w szkole i na egzaminach maturalnych.
  • Nauka nowych rzeczy. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które np. nigdy nie miały styczności z językiem hiszpańskim, a chciałyby się go teraz nauczyć.
  • Możliwość opanowania materiału szkolnego, którego nie udało się opanować podczas zajęć szkolnych.
Ile zarabiają tutorowie i kto może nim zostać?

Osoby, które chcą zostać tutorem, nie muszą spełniać specjalistycznych wymagań. Wystarczy wykazać się odpowiednią wiedzą z danego zakresu. Warto jednak zaznaczyć, że dużą przewagę mają nauczyciele, którzy znają wszelkie metody nauczania oraz wymagania dydaktyczne i egzaminacyjne.

Zarobki tutora są zależne od doświadczenia i wykształcenia nauczyciela, a także od ilości poświęconego podopiecznym czasu (czy jest to praca dodatkowa, czy na cały etat). Ceny zajęć indywidualnych na portalu BUKI wahają się od 20 do nawet 150 zł za godzinę. Najbardziej oblegane są korepetycje z matematyki i języka angielskiego. Nieco mniej osób jest zainteresowanych zajęciami dodatkowymi z języka polskiego, dlatego też ceny tych zajęć są statystycznie niższe.

Na pensję korepetytora realnie wpływają następujące czynniki:

  • preferowana stawka godzinowa;
  • liczba klientów i liczba zajęć na tydzień/miesiąc.

Dla przykładu obliczmy zarobki korepetytora z matematyki, który pracuje za pośrednictwem portalu BUKI:

 

Cena 1 godziny zajęć: 60 zł,

Liczba uczniów: 8, każdy z nich ma zajęcia raz w tygodniu po 2 godziny.

Miesięczny zarobek: 3840 zł.

Liczba godzin pracy w tygodniu: 16.

 

Przy takich założeniach tutor może osiągnąć dodatkowy zarobek w wysokości 3840 zł miesięcznie, pracując tylko 16 godzin w tygodniu. Jeżeli tylko dwukrotnie zwiększymy liczbę uczniów lub godzin zarobki będą wynosiły 7680 zł.

Edukacja spersonalizowana – kto z niej korzysta?

Edukacja spersonalizowana jest to indywidualny tok nauczania. Z korepetycji mogą korzystać zarówno dzieci w wieku szkolnym, jak i osoby dorosłe, które np. chcą podszkolić się z języków obcych lub podwyższyć kwalifikacje zawodowe.

Najczęściej jednak z nauczania indywidualnego korzystają dzieci i nastolatkowie w wieku szkolnym. Według statystyk BUKI jest to ponad 65% wszystkich osób, korzystających z tego modelu edukacji. Uczniowie najczęściej sięgają po korepetycje z przedmiotów, z którymi gorzej radzą sobie w szkole. Zajęcia dodatkowe mogą być przydatne dla osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę, lepiej przygotować się do egzaminów i sprawdzianów, jak i dla tych, którzy chcą się rozwijać w danej dziedzinie nauki. Uczeń posiada swój własny program nauki. Jest to zatem coś więcej niż indywidualny tok nauczania, ponieważ edukacja spersonalizowana jest ukierunkowana na potrzeby i zdolności ucznia. Pozwala na rozwój świadomego uczenia i pobudza kreatywność uczniów. Zajęcia pozwalają na dostosowanie odpowiednich metod nauki do konkretnej osoby. Na tym właśnie polega tutoring.