Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Jestem nauczycielem bibliotekarzem w gimnazjum. W listopadzie odbyło się u nas szkolenie na temat pracy metodą projektu. Dyrekcja nie wysłała mnie na to szkolenie, po czym w grudniu stwierdziła, że mam robić projekt. Owszem, może i nic trudnego ale nie mogę znaleźć żadnych pomocy. Koleżanki z innych szkół twierdzą, że bibliotekarz nie robi projektów. Czy faktycznie tak jest? Czy mam taki obowiązek? Czy dotyczy to tylko nauczycieli uczących?

Praca metodą projektu jest aktywizującą metodą pracy z uczniem. Nowa podstawa programowa wprowadziła obowiązek prowadzenia projektu dla gimnazjum. Oznacza to, że nauczyciele gimnazjum muszą zaplanować pracę tak, aby uczniowie realizowali w III etapie edukacyjnym przynajmniej jeden projekt. Nowa podstawa programowa nie wskazuje nauczycieli, których prowadzenie projektu dotyczy. Decyzję o tym kto będzie prowadził projekt podejmuje autonomicznie dyrektor szkoły. A zatem jest możliwe, aby w szczególności nauczyciel bibliotekarz prowadził projekt edukacyjny, o którym mowa w nowej podstawie programowej.

Wszystkie niezbędne materiały pomocnicze znajdują się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (www.ore.edu.pl).

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk