Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Gdzie umieścić swoją znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym?
Mam wątpliwości co do umieszczenia w swojej teczce punktu 4d tj: Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym. W okresie między stażami, tuż przed rozpoczęciem stażu na dyplomowanego ukończyłam studia licencjackie na kierunku filologia angielska. W pierwszym roku stażu nie uczyłam angielskiego, miałam tylko biologię. Wtedy angażowałam się w działania zespołu językowców i brałam udział w realizacji projektu Comenius oraz eTwinning - czyli typowe sprawy do punktu 4d. w drugim i trzecim roku dostałam godziny angielskiego (odpowiednio 6 i 3) w celu uzupełnienia etatu i nadal nauczałam biologii. I teraz wydaje się mi iż spełnienie punktu 4d staje się nie możliwe, bo w tej sytuacji moją znajomość angielskiego jest potwierdzeniem moich kwalifikacji zawodowych, więc idzie wraz z dyplomem biologa na początek teczki. Czy dobrze rozumuje?! Bo już 3 dni nad tym myślę i szukam informacji w internecie!

Z opisu w pytaniu wynoszę, że jest Pani zatrudniona na stanowisku nauczyciela biologii. Zatem znajomość języka angielskiego powinna Pani umieścić w punkcie 4d.

W I części dokumentacji zamieści Pani kserokopię dyplomu potwierdzającą kwalifikacje do nauczania biologii, natomiast w 4d umieści Pani dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Chciałbym Panią uspokoić, że umiejscowienie dokumentów nie ma zasadniczego znaczenia, gdyż teczkę rozpatruje się jako integralną całość.

Nie będzie także błędu, kiedy Pani (w tym szczególnym przypadku) zamieści te dokumenty i w kwalifikacjach merytorycznych i w 4d.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk