Cała prawda o półkulach (mózgu)19 październik 2018

 Fakt: nasz mózg jest znakomicie funkcjonującą całością, jego półkule efektywnie współpracują w wykonywaniu różnych zadań i żadna z nich nie dominuje nad drugą. Poznaj prawdę o micie kreatywnej prawej oraz logicznej lewej półkuli i dowiedz się, co naprawdę sprzyja rozwojowi naszych mózgów.

Czytaj dalej

Jak rozpoznać zaburzenia SI u dzieci?

Współcześnie zauważa się coraz większą liczbę dzieci, które przejawiają różnego rodzaju deficyty rozwojowe. Zalicza się do nich niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne, ale również specyficzne trudności w uczeniu się. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną szczególną grupę. Są to dzieci, które mają problem z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców dochodzących ze środowiska.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


31.05.10 kończę dodatkowy staż (9 miesięczny, nie uzyskałam akceptacji komisji kwalifikacyjnej) na nauczyciela dyplomowanego — w jakim terminie muszę złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne? Czy musi to być 30.06.10?

Zgodnie z art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 97. poz. 674 z późn. zm.) nauczyciel ma 3 lata od dnia uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu  na wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. A zatem nie musi to być 30.06.2010.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk