Komentarz do oceniania pracy nauczyciela/dyrektora według zasad obowiązujących w 2020 r. ze szczególnym ujęciem nowych kryteriów oceniania04 luty 2020

 Do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela, wszczętych od 1 września 2019 r. oraz w roku 2020 stosuje się przepisy w wersji obowiązującej po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287)

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych podpisane

27 sierpnia Minister Edukacji Dariusz Piontkowski podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Zobacz wszystkie w archiwum » Czytaj dalej


Dyrektor przedszkola niepublicznego pracującydodatkowo w wymiarze 1/2 etatu jako nauczyciel w grupie odbył staż, kto podpisuje akt nadania nauczyciela kontraktowego?

Organem ustawowo umocowanym do nadania stopnia nauczyciela kontraktowego jest dyrektor przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż. Ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji. Stąd awans dyrektora – stażysty (???) nie jest możliwy w obowiązującym stanie prawnym.

Nasz zespół ekspertów:

Małgorzata Łoskot Zenon Decyk